Het verhaal van Thebe

Spannender dan de spannendste reality soap

De Oude Grieken geloofden in goden die uitvergrotingen waren van gewone mensen. Ze hadden dezelfde gebreken, emoties, onhebbelijkheden. Ze waren alleen zo’n beetje onsterfelijk en super machtig. En ze gebruikten de aarde als hun speeltuin en de mensjes als hun speelgoed. Daardoor werden de avonturen en avontuurtjes van de goden net allemaal iets heftiger, iets ingrijpender dan wij van onszelf gewend zijn. Overspel, bedrog, moord en doodslag, maar ook honingzoete liefde, trouw tot voorbij de dood. Ach, de verhalen van de goden zijn de verhalen van de mensen maar gewoon heel veel tandjes erger.

In deze voorstelling vertelt Dr. Math Osseforth op zijn eigen meeslepende manier, met humor en ernst, het verhaal van de grootste schandaalfamilie uit de Griekse mythologie: het koningshuis van het Griekse Thebe, met het meisje Europa, de allereerste autochtonen, de Sfinx en haar dodelijke raadsels, het vreselijke orakel van Delphi, de legendarische moederliefde van Oedipus en het complex dat hij daaraan overhield, en het onmenselijke dilemma van zijn dochter Antigone. Ook voor dit spannende verhaal geldt, zoals steeds bij De Cicero Compagnie: alles heeft met alles te maken. Dr. Math Osseforth verbindt de beroemde mythe aan heden en verleden, aan film en literatuur, aan religie en filosofie. Zo biedt deze welhaast never ending story voor iedereen wat hij erin wil vinden. En voor iedereen
meer dan genoeg om mee naar huis te nemen.

De Cicero Compagnie viert dit jaar het tweede lustrum. Ga voor kaartjes inclusief het speciale jubileumarrangement naar de website.

Regressie naar het midden

Professor Robbert Dijkgraaf is niet alleen een eminent geleerde en een uitstekende docent maar ook een voortreffelijk essayist en columnist.

In de NRC van 30 mei schrijft hij over het afweersysteem dat het menselijk lichaam op een buitengewone knappe manier verdedigt tegen aanvallen op onze gezondheid: ‘Door toeval en selectie produceert het immuunsysteem een bijna onbegrensd reservoir aan verdedigingswapens’. En wat doen wij ten behoeve van ons maatschappelijk afweersysteem ? Dijkraaf zegt hierover :’Omdat de toekomst grotendeels onvoorspelbaar is, zou ook onze samenleving een rijk gevuld kennisarsenaal moeten hebben vol ideeën, theorieën , instrumenten en technieken. Als ik mijn stokpaardje nog eens mag berijden: de meeste van die inzichten zullen  op het oog volstrekt nutteloos lijken. Tot de dag dat zich een nieuw gevaar aandient. Alleen door vooraf te investeren kunnen we ons wapenen tegen toekomstige bedreigingen.

Lees verder Regressie naar het midden

Verenigingsnieuws

Door de “coronacrisis” en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen moeten talloze activiteiten worden afgelast. Dat treft ook onze vereniging in dit jubileumjaar.

Jaarvergadering

De aangekondigde jaarvergadering van 13 juni a.s. vervalt. Waarschijnlijk is de accommodatie niet beschikbaar en of er geluncht zou kunnen worden is ook onzeker. Bovendien durven de leden, die in veel gevallen tot de risicogroep behoren, zich begrijpelijkerwijs niet op te geven.

We zijn eigenlijk wel gehouden zo’n jaarvergadering te houden, maar nood breekt wetten en tot het onmogelijke is niemand gehouden.

Er zijn natuurlijk heel veel organisaties in zo’n situatie. Het is wel spijtig, want onze vice-voorzitter had voor een zeer aantrekkelijk programma gezorgd, interessanter nog dan in de vorige Amphora was aangekondigd.

Het bestuur zal bezien, hoe we met deze kwestie omgaan. Naar verwachting is er pas in juni 2021 weer een algemene ledenvergadering.

Het bestuur is trouwens al enige tijd niet in vergadering bijeen geweest; wellicht zullen we gebruik moeten gaan maken van vergaderen middels videoverbinding.

Perverse prikkels

Het is als met een oud huis waaraan jarenlang geen onderhoud is gepleegd, op een gegeven moment komen er allerlei gebreken aan het licht: verstoppingen, kortsluitingen, lekkages enz.

Tientallen jaren leek het alsof het onderwijsgebouw in redelijk goede staat verkeerde, nu blijkt dat het er heel slecht voorstaat. Er is een toenemend lerarentekort, het ziekteverzuim is hoog, er vallen steeds meer lessen uit en de verschillen in kwaliteit tussen de scholen worden groter.

Lees verder Perverse prikkels

Nood breekt wet

Al bijna 120 jaar kent ons land de leerplicht. Het werd plicht genoemd omdat veel ouders het aanvankelijk helemaal niet zo nodig vonden  dat hun kinderen naar school gingen, en zeker niet als die al de leeftijd hadden om geld te gaan verdienen. Daarom waren er in die tijd ook commissies ’tot wering van het schoolverzuim’ die er op toe moesten zien dat kinderen niet zonder geldig excuus van school wegbleven.

Lees verder Nood breekt wet

Verwaarlozing

Het zal niet vaak voorkomen denk ik dat een beroepsgroep die zulke teleurstellende resultaten bereikt als de leerkrachten in het basisonderwijs toch – en dat bij herhaling- loonsverhoging krijgt, gratificaties en extra’s.

Terwijl bekend wordt dat het niveau van de leesvaardigheid van veel vijftienjarige scholieren zeer tekort schiet, zelfs in de Pisa -onderzoeken die vroeger altijd zo gunstig waren voor Nederland, terwijl Pabo-afgestudeerden slechts over oppervlakkige kennis beschikken, terwijl de Cito-toetsen  nu juist door de Islamitische scholen goed gemaakt worden…

Lees verder Verwaarlozing

Zak met geld (2)

Het kabinet beloofde aan het lager en middelbaar onderwijs opnieuw een zak met geld te geven. In ruil daarvoor zouden de bonden dan niet meer staken.

Hoe en wanneer dat geld zou worden uitgegeven was niet duidelijk, wel streefde men ernaar de werkdruk te verlichten en het lerarentekort op te heffen.

Je zou ook kunnen zeggen dat het van de kant van het ministerie een afkoopsom was om de onrust te beteugelen want stakingen in het onderwijs zijn vervelend, ook voor het imago van bewindslieden en bestuurders.

Men rekende erop dat een akkoord met het bestuur van de grootste bond voldoende garantie bood om deze ‘deal’ te effectueren, zoals dat in het verleden, in de tijd van Vogelaar en Tiggelaar, ook wel gebeurde.

Nee dus. Zoals ik al eerder heb opgemerkt heeft het bestuur van de bond het vertrouwen van de leden niet, maar men hoopte toch dat die zich zouden neerleggen bij het bereikte akkoord.

Dat is gebleken niet het geval te zijn, en de voorzitter heeft haar functie neergelegd. In het Engels zou men zeggen: ‘the bubble has burst’!

Er zijn eigenlijk alleen maar verliezers. Het ministerie van Onderwijs heeft geen akkoord en ook geen goed plan om het onderwijs te verbeteren. De onderwijsbonden staan te kijk in al hun naaktheid en de opstandige leden hebben misschien wel gelijk maar zullen het niet krijgen.

De bestuurders hebben al een slechte naam en hebben eigenlijk ook geen mening, behalve als het gaat om het binnenhalen van geld, hoe meer hoe liever.

Al met al is het een soort rampjaar-scenario: redeloos, radeloos en reddeloos.

J.C. Traas