Oorkondes

De Vrienden verstrekken op verzoek van hun docent oorkondes voor leerlingen die bij het eindexamen uitzonderlijke prestaties hadden geleverd bij Latijn of Grieks.
Als een docent meent, dat een van zijn leerlingen voor zo’n oorkonde in aanmerking komt (zie onder), kan hij dat via info@gymnasiumnu.nl of het contactformulier laten weten.

Uiteraard der zaak kan dat voor meerdere leerlingen per docent.
Daarbij vernemen we graag:

  • de naam van de leerling in kwestie (zoals in het paspoort)
  • het vak in kwestie (Latijn of Grieks)
  • de naam van de docent
  • de naam van de school
  • de vestigingsplaats van de school
  • de adresgegevens voor het toesturen van de oorkonde.

Natuurlijk moet het bericht ons tijdig bereiken, als men de oorkonde bij de diploma-uitreiking wil overhandigen.
Er moet echt een bijzondere prestatie geleverd zijn; het judicium voor het CSE van het vak in kwestie moet minstens 9,0 zijn.
Vermeld als onderwerp van het mailbericht a.u.b.: “oorkonde”.