Archief voor Auteur: Webmaster

Dijkgraaf

Ik neem aan dat het bestuur van BON positief staat ten opzichte van het ministerschap van Prof. Dijkgraaf. Een eminent geleerde die zijn sporen nationaal en internationaal heeft verdient, een aimabele persoonlijkheid die niet alleen goed kan uitleggen maar ook goed kan luisteren: wie zou daar op tegen zijn?

Het is bovendien iemand die bij herhaling heeft laten weten dat hij zich zorgen maakt over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs en die zich wil inzetten om daar verbetering in aan te brengen.

(meer…)

Tussenlaag

Het is wellicht onvermijdelijk dat er in de moderne tijd, met zoveel nieuwe technische en communicatieve mogelijkheden, ook grote maatschappelijke veranderingen in gang worden gezet. Zo is er op heel veel terreinen een enorme schaalvergroting tot stand gekomen, met als belangrijkste drijfveren, meer mogelijkheden, meer efficiëntie.

(meer…)

Dijsselbloem

Ik heb het boek van oud-minister Dijsselbloem nog niet gelezen over zijn familie die werkzaam was in het onderwijs – ‘De onderwijsfamilie’ – maar wel het interview dat hij naar aanleiding daarvan gaf in BNde Stem van 13 november. 

Dijsselbloem heeft in zijn eigen familie kunnen zien hoe het werken  in het onderwijs in de laatste vijftig jaar steeds minder aantrekkelijk werd. Over zijn vader zegt hij : ‘Toen hij begon hoefde hij maar een wenkbrauw op te tillen om het in de klas weer stil te krijgen. Op het einde was hij meer bezig met orde houden dan met zijn vak.’

(meer…)

We lopen vreselijk achter

Uiteraard heb ik met veel instemming en waardering het artikel over Jeanet Meijs in BNDeStem van 23 oktober gelezen. Wat zij zegt over de dramatische achteruitgang van het Nederlandse basisonderwijs is helaas bij leden van BON al heel lang bekend. Enkele citaten:” De kwaliteit van de Pabo holt al dertig jaar achteruit. Zonder leerkrachten die hun vak verstaan, zal het onderwijs en het geestelijke klimaat op school verder vervlakken en verloederen. Verwerving van kennis en vaardigheden vereist concentratie, training, herhaling en discipline.’

(meer…)

JUBILEUMVERGADERING – Vrienden van het Gymnasium 40 jaar

Algemene Ledenvergadering 2021 & Jubileumbijeenkomst

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021
De Vereniging Vrienden van het Gymnasium nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2021.

Datum: zaterdag 9 oktober 2021
Tijd: 10.00 uur – ca. 16.45 uur
Locatie: Rijksmuseum van Oudheden Rapenburg 28 2311EW Leiden

Programma

10.00 Inloop met koffie en thee
10.30 Jaarvergadering in de Leemanszaal
11.30 Jubileumrede door prof. dr. David Rijser (UvA en RUG): ‘Het Gymnasium van de Toekomst’
12.30 Lunch in ‘Het Pakhuis’ Doelensteeg 8 Leiden (3 min. lopen)
14.00 Start middagprogramma met als thema: ‘Enkele aspecten van Homeros’ Troje’
14.00 Lezing door dr. Gert-Jan van Wijngaarden (UvA): ‘Archeologie van de archeologie in Troje’
14.45 Pauze
15.00 Lezing door prof. dr. Casper de Jonge (UL): ‘Homerus in het Griekse en Romeinse onderwijs’
15.45 Borrel
16.45 Afsluiting

Bereikbaarheid

Het Rijksmuseum van Oudheden ligt ongeveer 12 minuten lopen van Centraal Station Leiden.
Van parkeerterrein Haagweg is er een gratis shuttle naar het Rapenburg en het museum ( 10 min.)

Kosten

Deelname aan deze dag is voor leden van de Vrienden (en eventueel hun partner) kosteloos. Van overige introducé(e)s wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, tenzij men lid wordt.

Bijzonderheden

Vergeet a.u.b. uw Museumkaart of Vereniging Rembrandt-kaart niet!
Het Bestuur gaat er voor ons aller veiligheid van uit dat alle aanwezigen volledig
gevaccineerd zijn tegen Covid-19 of zich voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben laten testen. Mocht u zonder gevaccineerd of getest te zijn toch aan de ALV willen participeren, neem dan contact op met het Bestuur (info@gymnasiumnu.nl).

Voor het overige gelden uiteraard de op 9 oktober geldende corona- maatregelen voor musea en horeca (voor de lunch).

Opgave uiterlijk 2 oktober 2021 op: info@gymnasiumnu.nl onder vermelding van naam en adres én Museumkaart of Vereniging Rembrandt-kaart ja/nee én Volledig gevaccineerd tegen het Covid-19 ja/nee.
Na opgave ontvangt u het programma en de vergaderstukken per e-mail.

Onoplosbaar probleem

Door de perikelen  van de corona epidemie kwam het onderwijs extra in de belangstelling. Wat door ouderen nog wel eens vergeten wordt is dat het onderwijs in de laatste halve eeuw een zeer grote organisatie is geworden die het leven van vele miljoenen beheerst.

De groei van het onderwijs, van een instelling voor weinigen naar een systeem voor velen – naar een bijna alles omvattend geheel – is , in de periode van 1960 tot heden, enorm geweest. Beleidsmakers, zowel in Den Haag als ook plaatselijk, hebben zich vooral bezig gehouden met de vraag of er geld en middelen genoeg waren om de groei te realiseren.

(meer…)

Radeloos over het onderwijs

De laatste tijd verschijnen weer veel artikelen over het onderwijs. Misschien geen wonder
want het onderwijsstelsel is neem ik aan de meest omvattende organisatie in ons land en
het gaat er niet goed mee. De kwaliteit van het gebodene schiet ernstig tekort, er vallen erg
veel lessen uit en er is een tekort aan leerkrachten, vooral in het basis- en voortgezet
onderwijs. En, men is bang dat het onderwijs ertoe bijdraagt dat dat de sociale verschillen
in de samenleving groter worden.

(meer…)

Het kalf laten verdrinken

De kranten kwamen met het bericht dat de Inspectie van het Onderwijs de noodklok luidt omdat het mis gaat met de taal-  reken- en maatschappelijke vaardigheden van leerlingen.

De inspectie doet bij monde van de inspecteur-generaal of ze heel alert is ten aanzien van de problemen in het onderwijs: ‘in  2016 maakten wij daar al voor het eerst melding van’. Nee maar! Het onderwijs zit al veel langer in de versukkeling, al zeker 30 jaar. En het is zonder meer schandalig dat de inspectie al niet veel eerder gewaarschuwd heeft. Maar nee, de inspectie liep heel braaf aan de leiband van foute bewindslieden en onderwijskundigen, stelde de toestand mooier voor dan die was en had in haar midden ook steeds minder mensen  met brede en recente ervaring in de onderwijspraktijk. En nu zijn ze dus wakker! Al die tijd gedaan of er niets aan de hand was. En wat zien ze nu? Het funderend onderwijs is geen degelijk gebouw meer maar toont veel kenmerken van een ruïne.

(meer…)

Gebrek aan kennis

Voor wie het nog niet wist: de politieke partijen die het tien, twintig, kortom de laatste vijftig jaar voor het zeggen hadden in ons land en dus ook verantwoordelijk waren voor het onderwijsbeleid zijn nu zo veel kleiner geworden dat ze geen rol van betekenis meer kunnen spelen. In de NRC van 27 maart wordt aan de vroegere partijleider van de PvdA en oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, gevraagd hoe hij over de situatie denkt.

(meer…)