Word lid…

…dan steunt u onze doelstellingen (‘het in stand houden en stimuleren van de gymnasiale opleiding’) en ontvangt u vier maal per jaar het blad Amphora.

Zie ook: Contributie

Gegevens lid

  Dhr./Mevr.

  Voorletters

  Achternaam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Geboortedatum

  IBAN

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Geeft zich tot wederopzegging op als lid van de Vereniging Vrienden van het Gymnasium.

  Geeft toestemming voor automatische incasso van de verschuldigde contributie.

  Eventuele opmerkingen of vragen