Categoriearchief: Nieuws

Algemene Ledenvergadering VVG 2023

De Vereniging Vrienden van het Gymnasium nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2023.

Datum: zaterdag 24 juni 2023
Tijd: 11.00 uur – ca. 16.45 uur
Locatie: Rijksmuseum van Oudheden  Rapenburg 28   2311EW  Leiden

Programma

11.00 uur: Inloop met koffie en thee
11.30 uur: Jaarvergadering in de Leemanszaal
12.30 uur: Lunch in ‘Het Pakhuis’ Doelensteeg  (2 min.lopen)
13.45 uur: Het middagprogramma is gewijd aan een parel van de dichtkunst: De Griekse dichter Konstantinos Kavafis ( 1863-1933), die put uit de rijke Griekse geschiedenis. Dr. Hero Hokwerda (UGr en UvA én vertaler) zal een lezing houden met als titel: ‘De grote Griekse wereld van Kavafis’
14.45 uur: pauze met koffie en thee. Daarna kunt u één van de afdelingen van het Rijksmuseum van Oudheden bezoeken
15.45 uur: Borrel
16.45 uur: Afsluiting

Kosten

Deelname aan deze dag is voor leden van de Vrienden van het Gymnasium (en eventueel hun partner) kosteloos. Van overige Introducés wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, tenzij ze lid worden.  Vergeet u  uw museumjaarkaart  niet!

Bereikbaarheid

Het Rijksmuseum van Oudheden  ligt ongeveer 12 minuten lopen van Centraal Station Leiden.

Van parkeerterrein Haagweg is er een gratis shuttle naar het Rapenburg en het museum ( 10 min.)

Opgave kan nog tot en met uiterlijk 16 juni 2023 op: info@gymnasiumnu.nl onder vermelding van naam en adres én Museumkaart of Vereniging Rembrandt-kaart ja/nee.

Een week voor aanvang ontvangt u  de vergaderstukken per e-mail.

Algemene Ledenvergadering 2022

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022
Thema “Paus Adrianus VI en de vroegmoderne tijd”.

Uitnodiging

De Vereniging Vrienden van het Gymnasium nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2022.

Datum: Zaterdag 3 september 2022;
Tijd: 11:00 – 16:45 uur
Locatie: Grachtenzaal van het Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 3512 PH Utrecht.

Programma

11.00 Inloop met koffie en thee
11.30 Algemene ledenvergadering
12.30 Lunch
13.45 Start middagprogramma met als thema: ‘Enkele aspecten van Homeros’ Troje’
14.00 Lezing door dr. Ernst van den Hemel, senior onderzoeker bij de KNAW:

Plat én verheven? Religie en ‘populaire cultuur’ in de vroegmoderne tijd”.

Er bestaat een neiging om hedendaagse opvattingen over religie te projecteren op het verleden. Wanneer we kijken naar grote figuren uit de vroegmoderne tijd, of het nu gaat over Calvijn, Luther of paus Adrianus, richten we ons vaak op de grote, intellectuele zaken en maken we onderscheid tussen verheven zaken en bijzaken. Toch waren in de vroege zestiende eeuw de scheidslijnen tussen zaak en bijzaak, tussen ernst en ‘populaire’ cultuur niet altijd duidelijk of vanzelfsprekend. Door beter te begrijpen hoe vermeende hoog- en laagcultuur elkaar beïnvloedden krijgen we beter zicht op belangrijke ontwikkelingen in het verleden en in wat voor wereld deze ontwikkelingen plaatsvonden.
Aan de hand van een aantal voorbeelden uit muziek, beeldende kunst en theater wordt in deze lezing verkend wat de meerwaarde is van het meenemen van (ogenschijnlijk) lagere vormen van vermaak bij ons begrip van het verleden.

14.30 Pauze
14.45 Bezoek aan detentoonstelling ‘Paus Adrianus VI – wereldleider uit Utrecht’
15.45 Borrel
16.45 Afsluiting

Bereikbaarheid

Het Museum Catharijneconvent ligt ongeveer 18 minuten lopen van Centraal Station Utrecht. Of bus 2 (ringlijn Museumkwartier) vanaf perron A2 aan de centrumzijde van Utrecht Centraal Station. Vanaf Parkeergarage Springweg is het 10 minuten lopen.

U kunt ook gebruik maken van P+R. Voor € 5,00 kunt u een hele dag op een P+R-locatie parkeren en met het OV heen en weer naar het centrum reizen. . 

Kosten

Deelname aan deze dag is voor leden van de Vrienden van het Gymnasium (en eventueel hun partner) kosteloos. Van overige Introducé(e)s wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, tenzij ze lid worden. Vergeet u uw museumjaarkaart niet?

Opgeven kan via een mail naar info@gymnasiumnu.nl

JUBILEUMVERGADERING – Vrienden van het Gymnasium 40 jaar

Algemene Ledenvergadering 2021 & Jubileumbijeenkomst

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021
De Vereniging Vrienden van het Gymnasium nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2021.

Datum: zaterdag 9 oktober 2021
Tijd: 10.00 uur – ca. 16.45 uur
Locatie: Rijksmuseum van Oudheden Rapenburg 28 2311EW Leiden

Programma

10.00 Inloop met koffie en thee
10.30 Jaarvergadering in de Leemanszaal
11.30 Jubileumrede door prof. dr. David Rijser (UvA en RUG): ‘Het Gymnasium van de Toekomst’
12.30 Lunch in ‘Het Pakhuis’ Doelensteeg 8 Leiden (3 min. lopen)
14.00 Start middagprogramma met als thema: ‘Enkele aspecten van Homeros’ Troje’
14.00 Lezing door dr. Gert-Jan van Wijngaarden (UvA): ‘Archeologie van de archeologie in Troje’
14.45 Pauze
15.00 Lezing door prof. dr. Casper de Jonge (UL): ‘Homerus in het Griekse en Romeinse onderwijs’
15.45 Borrel
16.45 Afsluiting

Bereikbaarheid

Het Rijksmuseum van Oudheden ligt ongeveer 12 minuten lopen van Centraal Station Leiden.
Van parkeerterrein Haagweg is er een gratis shuttle naar het Rapenburg en het museum ( 10 min.)

Kosten

Deelname aan deze dag is voor leden van de Vrienden (en eventueel hun partner) kosteloos. Van overige introducé(e)s wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, tenzij men lid wordt.

Bijzonderheden

Vergeet a.u.b. uw Museumkaart of Vereniging Rembrandt-kaart niet!
Het Bestuur gaat er voor ons aller veiligheid van uit dat alle aanwezigen volledig
gevaccineerd zijn tegen Covid-19 of zich voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben laten testen. Mocht u zonder gevaccineerd of getest te zijn toch aan de ALV willen participeren, neem dan contact op met het Bestuur (info@gymnasiumnu.nl).

Voor het overige gelden uiteraard de op 9 oktober geldende corona- maatregelen voor musea en horeca (voor de lunch).

Opgave uiterlijk 2 oktober 2021 op: info@gymnasiumnu.nl onder vermelding van naam en adres én Museumkaart of Vereniging Rembrandt-kaart ja/nee én Volledig gevaccineerd tegen het Covid-19 ja/nee.
Na opgave ontvangt u het programma en de vergaderstukken per e-mail.

Het verhaal van Thebe

Spannender dan de spannendste reality soap

De Oude Grieken geloofden in goden die uitvergrotingen waren van gewone mensen. Ze hadden dezelfde gebreken, emoties, onhebbelijkheden. Ze waren alleen zo’n beetje onsterfelijk en super machtig. En ze gebruikten de aarde als hun speeltuin en de mensjes als hun speelgoed. Daardoor werden de avonturen en avontuurtjes van de goden net allemaal iets heftiger, iets ingrijpender dan wij van onszelf gewend zijn. Overspel, bedrog, moord en doodslag, maar ook honingzoete liefde, trouw tot voorbij de dood. Ach, de verhalen van de goden zijn de verhalen van de mensen maar gewoon heel veel tandjes erger.

In deze voorstelling vertelt Dr. Math Osseforth op zijn eigen meeslepende manier, met humor en ernst, het verhaal van de grootste schandaalfamilie uit de Griekse mythologie: het koningshuis van het Griekse Thebe, met het meisje Europa, de allereerste autochtonen, de Sfinx en haar dodelijke raadsels, het vreselijke orakel van Delphi, de legendarische moederliefde van Oedipus en het complex dat hij daaraan overhield, en het onmenselijke dilemma van zijn dochter Antigone. Ook voor dit spannende verhaal geldt, zoals steeds bij De Cicero Compagnie: alles heeft met alles te maken. Dr. Math Osseforth verbindt de beroemde mythe aan heden en verleden, aan film en literatuur, aan religie en filosofie. Zo biedt deze welhaast never ending story voor iedereen wat hij erin wil vinden. En voor iedereen
meer dan genoeg om mee naar huis te nemen.

De Cicero Compagnie viert dit jaar het tweede lustrum. Ga voor kaartjes inclusief het speciale jubileumarrangement naar de website.

Verenigingsnieuws

Door de “coronacrisis” en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen moeten talloze activiteiten worden afgelast. Dat treft ook onze vereniging in dit jubileumjaar.

Jaarvergadering

De aangekondigde jaarvergadering van 13 juni a.s. vervalt. Waarschijnlijk is de accommodatie niet beschikbaar en of er geluncht zou kunnen worden is ook onzeker. Bovendien durven de leden, die in veel gevallen tot de risicogroep behoren, zich begrijpelijkerwijs niet op te geven.

We zijn eigenlijk wel gehouden zo’n jaarvergadering te houden, maar nood breekt wetten en tot het onmogelijke is niemand gehouden.

Er zijn natuurlijk heel veel organisaties in zo’n situatie. Het is wel spijtig, want onze vice-voorzitter had voor een zeer aantrekkelijk programma gezorgd, interessanter nog dan in de vorige Amphora was aangekondigd.

Het bestuur zal bezien, hoe we met deze kwestie omgaan. Naar verwachting is er pas in juni 2021 weer een algemene ledenvergadering.

Het bestuur is trouwens al enige tijd niet in vergadering bijeen geweest; wellicht zullen we gebruik moeten gaan maken van vergaderen middels videoverbinding.

Certamen Septentrionale 2019

Voor alweer de achtste keer stroomde de Lindenborg vol vreemd volk uit Friesland, Groningen, Drenthe en er kwam zelfs een handvol uit Overijssel voor de Dag der Dagen voor noordelijke gymnasiasten uit klas 5 en 6: de onderlinge krachtmeting wie het best en het mooist een tekst klassiek Grieks of klassiek Latijn kan omzetten in acceptabel Nederlands. Voor Grieks moest gezwoegd worden op een passage, gekozen uit het werk van Chariton, die verhaalt over twee prachtige mensen van hoge komaf die door de goden Eros en Aphrodite op “toevallige” wijze samengebracht worden. Voor Latijn knaagde men de pennen stuk op een passage uit het werk van retoricaleraar Quintilianus die mijmert over waar de beste plaats is om te schrijven. Lees verder Certamen Septentrionale 2019

Lustrumsymposium Collegium Classicum c.n. M.F.

Het Collegium Classicum c.n. M.F. is het oudste en nog enige vakdispuut Klassieke Talen in Nederland. Sinds de oprichting van het dispuut op 5 november 1913 streven de leden naar een zo nauw mogelijk contact met de Oudheid. Het vakdispuut is daarbij in het verenigen van de vakinhoudelijke verdieping met het aangename samenzijn al bijna 105 jaar succesvol gebleken. Om zijn 21e lustrum te vieren organiseert M.F. op zaterdag 10 november een symposium met het thema: Geleerde gezelschappen. Vriendschap, debat en drank van de Oudheid tot nu.

Het symposium zal plaatsvinden in de Lokhorstkerk (Pieterskerkstraat 1, Leiden) en het programma ziet er als volgt uit:

Inloop                                                            11:00-11:30
Welkom                                                         11:30-11:55
Lezing mw. dr. Tazuko van Berkel                 11:55-12:45
Presentatie lustrumpublicatie                        12:45-13:00
Lunch (€5,-)                                                   13:00-14:15
Lezing mw. dr. Susanna de Beer                   14:15-15:05
Intermezzo                                                     15:05-15:20
Lezing prof. dr. André Lardinois                     15:20-16:10
Afsluiting                                                         16:10-16:15
Receptie                                                         16:30-18:30
Diner (€35,-) & Borrel                                      18:30-

Tijdens het lustrumsymposium zal ook de lustrumpublicatie gepresenteerd worden. Een groot aantal leden en oud-leden heeft meegewerkt aan een bloemlezing van de Deipnosophistae van Athenaeus van Naucratis, die Zoals wij aan tafel zitten zal heten. De teksten in de bundel worden voorzien van een vertaling en noten. Ook zal het boek enkele achtergrondartikelen bevatten.

Aanmelden voor het feest en het lustrumsymposium kan via de site collegiumclassicum.nl of door een mail te sturen naar mflustrum@hotmail.com. Ook het boek, dat €12,50 kost, kan tot 21 oktober op deze manier besteld worden.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

De Vereniging Vrienden van het Gymnasium nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2017.

Datum:  zaterdag 17 juni 2017
Tijd: 11:00 – 16:45 uur
Locatie: Teylers Museum (Adres: Spaarne 16   2011 CH Haarlem)

Het Teylersmuseum is het eerste en oudste museum van Nederland en behoort in- en extern tot de top van onze monumenten. Het is opgericht in 1784 als kennisinstituut voor kunst en wetenschap. Naast een rijke collectie historische natuurkundige instrumenten, fossielen en mineralen, munten en penningen  is er een collectie schilder- en tekenkunst ( o.a. Mesdag, Weissenbruch, tekeningen van Michelangelo en Rafael en een tekst/tekenboek van Vincent van Gogh).

Programma

11.00 uur:    Ontvangst op de Rotonde/Voorzaal met koffie en thee
11.30 uur:    Formele gedeelte jaarvergadering in de Gehoorzaal
12.30 uur:    Lunch in de Tuinzaal
13.30 uur     Het middagprogramma omvat een lezing over Pieter Teyler van der Hulst ( 1702-1778) en het Teylersmuseum en een rondleiding Hoogtepunten van de collecties.
15.30 uur:    Borrel op de Rotonde/Voorzaal
16.30 uur     Afsluiting

Bereikbaarheid

Het Teylersmuseum ligt ongeveer 10 minuten lopen van Centraal Station Haarlem.
Naastgelegen aan het museum ligt parkeergarage  De Appelaar.

Kosten

Deelname aan deze dag is voor leden van de Vrienden van het Gymnasium (en eventueel hun partner) kosteloos. Van overige introducés wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, tenzij ze lid worden.
Vergeet u uw museumkaart niet mee te nemen?

Opgave

Uiterlijk 7 juni a.s. op:  info@gymnasiumnu.nl  onder vermelding van:  naam en adres  én museumkaart ja/nee.

Na opgave ontvangt u uiterlijk een week van tevoren het definitieve programma en de stukken voor het formele gedeelte per e-mail.

Amphora XXXV.3 verschijnt rond 2 september 2016.

Cover Amphora XXXV.3In dit nummer is allereerst de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 1 oktober 2016 in Museumpark Archeon (Alphen a/d Rijn) van belang (pagina V).

Voorts kunt u onder andere de volgende artikelen lezen.

VI                   HOE HET GRIEKSE TONEEL DE STAD REDDE

Daniel Mendelsohn publiceerde onlangs in The New York Review of Books een boeiend verhaal over het verband tussen het Griekse toneel en het welvaren van de stad(staat) Athene, dat nu in vertaling aan u wordt gepresenteerd.

XII                  DE EZEL

Gerard Bartelink zit nog vol verhalen over dieren in de oudheid en laat ditmaal zijn erudiete licht schijnen over de ezel.

XVI                DE PIOENROOS

Sophieke Nijhuis-Bouma schrijft over de pioenroos als geneeskruid in de oudheid.

XIX                HET BELANG VAN ERASMUS’ GEDACHTEGOED IN ONZE TIJD

Wil Arts belicht in dit Erasmus-jaar 2016 het belang van Erasmus’ gedachtegoed dat ons nog altijd – of wellicht: juist nu weer – veel te overdenken biedt.

XXII               HET EINDEXAMEN LATIJN 2016

Vivien Hargreaves beschrijft haar indrukken van het Centraal Examen Latijn 2016, waaraan de jongste generatie gymnasiasten m/v zich medio mei moest onderwerpen.

XXIV             REACTIE OP ‘PLAATS OF UITGANG – DAT IS DE KWESTIE’

Naast een erratum door René van Royen op zijn artikel in Amphora XXXV.2 geeft Dafni Alverti een reactie daarop en pleit voor een discussie.

XXV               MIJN DOCENT(E) KLASSIEKE TALEN

Dierbare herinneringen van een oud-leerlinge van Het Baarnsch Lyceum

XXVII             TWIJFELACHTIGE VERDIENSTEN

J.C. Traas bespreekt het recente boek Meritocratie, waarin de vraag centraal staat of we in het onderwijs op weg zijn naar een nieuwe klassensamenleving?

Verder zijn er de vertrouwde Scholierenpagina van René van Royen & Sunnyva van der Vegt, ditmaal over het forenzen in de oudheid, en de nieuwe rubriek Nieuwtjes & Weetjes.

En van niet minder belang: de aankondiging van de Studiedag Klassieke Wereld, een jaarlijkse bijeenkomst die door Labrys Reizen wordt georganiseerd: maandag 30 januari 2017 in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.