Vrienden van het Gymnasium

Latest Posts

Algemene Ledenvergadering 2022

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022
Thema “Paus Adrianus VI en de vroegmoderne tijd”.

Uitnodiging

De Vereniging Vrienden van het Gymnasium nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2022.

Datum: Zaterdag 3 september 2022;
Tijd: 11:00 – 16:45 uur
Locatie: Grachtenzaal van het Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 3512 PH Utrecht.

Programma

11.00 Inloop met koffie en thee
11.30 Algemene ledenvergadering
12.30 Lunch
13.45 Start middagprogramma met als thema: ‘Enkele aspecten van Homeros’ Troje’
14.00 Lezing door dr. Ernst van den Hemel, senior onderzoeker bij de KNAW:

Plat én verheven? Religie en ‘populaire cultuur’ in de vroegmoderne tijd”.

Er bestaat een neiging om hedendaagse opvattingen over religie te projecteren op het verleden. Wanneer we kijken naar grote figuren uit de vroegmoderne tijd, of het nu gaat over Calvijn, Luther of paus Adrianus, richten we ons vaak op de grote, intellectuele zaken en maken we onderscheid tussen verheven zaken en bijzaken. Toch waren in de vroege zestiende eeuw de scheidslijnen tussen zaak en bijzaak, tussen ernst en ‘populaire’ cultuur niet altijd duidelijk of vanzelfsprekend. Door beter te begrijpen hoe vermeende hoog- en laagcultuur elkaar beïnvloedden krijgen we beter zicht op belangrijke ontwikkelingen in het verleden en in wat voor wereld deze ontwikkelingen plaatsvonden.
Aan de hand van een aantal voorbeelden uit muziek, beeldende kunst en theater wordt in deze lezing verkend wat de meerwaarde is van het meenemen van (ogenschijnlijk) lagere vormen van vermaak bij ons begrip van het verleden.

14.30 Pauze
14.45 Bezoek aan detentoonstelling ‘Paus Adrianus VI – wereldleider uit Utrecht’
15.45 Borrel
16.45 Afsluiting

Bereikbaarheid

Het Museum Catharijneconvent ligt ongeveer 18 minuten lopen van Centraal Station Utrecht. Of bus 2 (ringlijn Museumkwartier) vanaf perron A2 aan de centrumzijde van Utrecht Centraal Station. Vanaf Parkeergarage Springweg is het 10 minuten lopen.

U kunt ook gebruik maken van P+R. Voor € 5,00 kunt u een hele dag op een P+R-locatie parkeren en met het OV heen en weer naar het centrum reizen. . 

Kosten

Deelname aan deze dag is voor leden van de Vrienden van het Gymnasium (en eventueel hun partner) kosteloos. Van overige Introducé(e)s wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, tenzij ze lid worden. Vergeet u uw museumjaarkaart niet?

Opgeven kan via een mail naar info@gymnasiumnu.nl

Grabbelton van oppervlakkigheid

Ik kijk regelmatig naar het t.v. Programma “De slimste mens’ en verbaas me dan vaak
over het gebrek aan algemene ontwikkeling van de deelnemers op ‘ouderwetse’ terreinen
als geschiedenis, aardrijkskunde, literatuur en godsdienst.
De voorzitter van de jury, Maarten van Rossem, krijgt altijd gelegenheid om enkele pittige
uitspraken te doen. Vorige week leverde hij commentaar op de studiekeuze van prinses
Amalia: Politics, Psychology, Law and Economics, aan de universiteit van Amsterdam.
Volgens van Rossem stelt dit ‘geen reet voor’. ‘Je moet natuurlijk wat, maar dit is een
pretpakket eerste klas. Het is een grabbelton van oppervlakkigheid in steenkolen -Engels.
Dit heeft geen bal met een academische studie te maken.”

(meer…)

Onvermogen

Met enige regelmaat ben ik de laatste tijd de term ‘bestuurlijk onvermogen” tegengekomen.
Het gaat dan meestal over falend overheidsbeleid van de laatste twintig jaar, zoals ten
aanzien van de aardbevingsproblemen in Groningen, het verwaarlozen van defensie, de
toeslagenaffaire, de fouten van de belastingdienst, de landbouwpolitiek, de opvang van
asielzoekers – het houdt maar niet op.
Maar het meest langdurig en hardnekkig zijn de fouten bij het ministerie van Onderwijs.

(meer…)

Goed onderwijs maakt verschil

Sedert het aftreden van het kabinet Den Uyl (1973 – 1977), wat in feite tevens het einde van de middenschoolplannen toen betekende , is zeker wel twintig keer opnieuw gepleit voor de invoering van de, of een, middenschool.

Het heeft weinig zin met die pleitbezorgers in discussie te gaan: ze blijven zeggen dat er te vroeg en verkeerd geselecteerd wordt in het onderwijs, dat de sociale ongelijkheid door het huidige systeem wordt vergroot, enz.

Dat is allemaal niet veel anders dan vijftig jaar geleden. Het zou daarom voor de hand liggen om die interessante periode van middenschoolplannen en experimenten nog eens nader te bekijken.

(meer…)

Duur doekje voor het bloeden

Dat het slecht gaat met het onderwijs is geen nieuws, in het bijzonder met het basisonderwijs. Te veel leerlingen beheersen, na tien jaar onderwijs, de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen, niet voldoende. Dat is al geruime tijd zo en dat is natuurlijk zeer ongewenst: er is leerplicht maar er is ook leerrecht en als het onderwijs dat niet kan waarmaken is dat schadelijk, niet alleen voor de gedupeerde  leerling, maar ook voor de samenleving als geheel. Immers, als de burgers dom gehouden worden is dat niet alleen slecht voor de economische ontwikkeling maar ook voor de democratie, die het moet hebben van kritische en mondige burgers.

(meer…)

Knuppel in het hoenderhok

Leraren op de basisschool gaan er vanaf nu minimaal 4 procent op vooruit en gaan ‘ in een gelijkwaardige functie hetzelfde verdienen als docenten in het voortgezet onderwijs.’ Aldus een bericht in de Volkskrant van 23 april.

Blijkbaar wordt dit akkoord gezien als een grote overwinning van de onderwijzers en een grote stap voorwaarts.

(meer…)

Je kunt erop wachten,

Namelijk, dat ook berichten verschijnen over grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs.

Persoonlijk verwacht ik niet dat er een hausse ontstaat van berichten dat leraren zich ongepast gedragen ten opzichte van hun vrouwelijke leerlingen. Dat bestaat wel, is niet nieuw, maar veel meer dan voorheen verwacht ik niet.

Nee, ik verwacht het kwade nieuws eerder van de grote bestuursbureaus van de megascholen die op veel plaatsen zijn ontstaan in de laatste dertig jaar. Daar zitten bestuurders en managers met veel macht en grote ego’s, daar zijn ook veel vrouwelijke werknemers die min of meer afhankelijk zijn van die belangrijke mannen.

Enfin, ik moet het nog afwachten.

(meer…)

Scheefgroei

In het blad ‘Mezza’, een bijlage  bij het A D , las ik in het nummer van 29 januari een interview met Marjolein Moorman, wethouder  Onderwijs, Armoede  en Inburgering in Amsterdam .

Daarin komt de problematiek van de ‘ongelijkheid’ in de samenleving, en met name de  ongelijkheid die, zegt men, veroorzaakt wordt door het onderwijs, beknopt maar duidelijk aan de orde.

(meer…)

Dijkgraaf

Ik neem aan dat het bestuur van BON positief staat ten opzichte van het ministerschap van Prof. Dijkgraaf. Een eminent geleerde die zijn sporen nationaal en internationaal heeft verdient, een aimabele persoonlijkheid die niet alleen goed kan uitleggen maar ook goed kan luisteren: wie zou daar op tegen zijn?

Het is bovendien iemand die bij herhaling heeft laten weten dat hij zich zorgen maakt over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs en die zich wil inzetten om daar verbetering in aan te brengen.

(meer…)

Tussenlaag

Het is wellicht onvermijdelijk dat er in de moderne tijd, met zoveel nieuwe technische en communicatieve mogelijkheden, ook grote maatschappelijke veranderingen in gang worden gezet. Zo is er op heel veel terreinen een enorme schaalvergroting tot stand gekomen, met als belangrijkste drijfveren, meer mogelijkheden, meer efficiëntie.

(meer…)