Waar vind je nog een goede leraar?

“Onderwijs kan niet compenseren wat er misgaat in de samenleving” schrijft Kitty Herweijer in de krant van 20 november ( AD). Een paar honderd jaar geleden schreef de beroemde filosoof Rousseau echter: “ L’education peut tout’, het onderwijs kan alles! Beide beweringen schieten tekort. Het onderwijs kan wel degelijk, in individuele gevallen, veel compenseren wat in de samenleving zonder onderwijs niet mogelijk zou zijn. Maar het onderwijs kan ook niet alles. Het kan in ieder geval niet iedereen een plaats aan de top geven.

Lees verder Waar vind je nog een goede leraar?

Het idealisme van Frans Bauer

De populaire zanger Frans Bauer bekommert zich om het lot van de laaggeletterden in ons land. Hij heeft dat van dichtbij meegemaakt omdat zijn ouders niet konden lezen en schrijven. ( BndeStem, 28 okt . 2023). Nu zet hij zich in, via de Stichting Lezen en Schrijven, voor het lot van de 2,5 miljoen laaggeletterde Nederlanders. “Het zijn er alleen maar meer geworden”, zegt hij. Hij vindt dat ook wel logisch: “In de bank zie je geen mensen meer, zelfs de pinautomaat is al een relikwie. Voor een afspraak in het ziekenhuis moet je je aanmelden bij een paal, spreekuren zijn tegenwoordig vaak online, ingewikkelde brieven komen per mail…Voor veel mensen zijn dat onmogelijke taken geworden, ik hoor zoveel schrijnende verhalen.” Hij heeft denk ik volkomen gelijk. De moderne maatschappij is een digitale maatschappij aan het worden – met zo weinig mogelijk contact van mens tot mens. De laaggeletterden zijn daar de dupe van maar ook enkele miljoenen ouderen die niet snel genoeg mee kunnen met de nieuwste ontwikkelingen. Zij willen gewoon vragen kunnen stellen aan mensen, niet aan robots.

Lees verder Het idealisme van Frans Bauer

Het marktmodel

Uit een enquête van BON blijkt dat vrij veel leraren regelmatig onder druk worden gezet door ‘leidinggevenden”, met name om cijfers te verhogen. Ja, hier botsen dus twee gezichtspunten. De schoolleiding wil – in het verdienmodel- zo mooi mogelijke resultaten om goed voor de dag te komen. De leraar wil eerlijk zijn ten opzichte van geleverde prestaties. Als die prestaties lager zijn dan de gestelde normen kan hij moeilijk een voldoende geven. Dat zou trouwens ook onbillijk zijn ten opzichte van de andere leerlingen. Ik lees niet dat er ook druk wordt uitgeoefend door de schoolleiding om strenger te beoordelen. Dat zou immers, gelet op de daling van het onderwijsniveau, een begrijpelijke reactie zijn.

Lees verder Het marktmodel

Brutale mond

Zoals Aleid Truijens in haar column in de Volkskrant van 22 augustus zegt: ‘Wat er precies is gebeurd tussen Wiersma en sommige ambtenaren zullen we nooit weten.’ Maar toch vertelt zij er iets over. Namelijk dat de inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie,
mevr. Alida Oppers, ‘oorlog’ had met Wiersma die had geëist dat de inspectie vaker onaangekondigd op schoolbezoek zou gaan en de 10 procent zwakke scholen zou aanwijzen.

Lees verder Brutale mond

Armoede in een tijd van rijkdom

Ik heb het al eens eerder gezegd en ik weet dat het wat simpel klinkt: de onderwijshervormingen hebben niet meer maar minder gebracht. Meer leerlingen langer naar school maar met minder lessen, minder vakken en minder niveau. Dat blijkt ondertussen wel heel sterk bij het talenonderwijs. Ik schrok toen ik in de krant ( AD 22 juli) las dat een middelbare school in Gelderland het vak Frans niet meer geeft omdat er nog maar zeven leerlingen voor zijn. Zo zie je wat er van komt als je scholen de vrijheid geeft om vakken te schrappen. In dit geval dus een taal.

Lees verder Armoede in een tijd van rijkdom

Langdurig opgeleid

Je leest de laatste tijd regelmatig over ‘de kloof’ die er zou bestaan tussen ‘hoger’ en ‘lager’ opgeleiden. Die groepen zouden steeds verder uit elkaar groeien en oorzaak kunnen worden van allerlei ongenoegen en frictie in de maatschappij. Sociologen en journalisten hebben voorlopig nog werk aan het onderzoeken en beschrijven van deze kloof. Ik denk dat de term ‘hoger’ opgeleid in het algemeen helemaal niet juist is. Men zou beter kunnen spreken van ‘langdurig’ opgeleid , dat geldt zeker voor driekwart van de studenten in h.b.o. en w.o.

Lees verder Langdurig opgeleid

Dure denkfouten

Er is een tijd geweest, toen politici als Den Uyl en van Kemenade een belangrijke rol speelden in de Nederlandse politiek, dat er een sterke beweging was om in ons land de middenschool in te voeren: slogans als ‘gelijke kansen voor iedereen’ , streven naar geïntegreerd onderwijs voor alle leerlingen, mondden uit in de roep om een middenschool: alle kinderen in één verband samen te houden tot hun zestiende of zeventiende levensjaar.

Lees verder Dure denkfouten

Algemene Ledenvergadering VVG 2023

De Vereniging Vrienden van het Gymnasium nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2023.

Datum: zaterdag 24 juni 2023
Tijd: 11.00 uur – ca. 16.45 uur
Locatie: Rijksmuseum van Oudheden  Rapenburg 28   2311EW  Leiden

Programma

11.00 uur: Inloop met koffie en thee
11.30 uur: Jaarvergadering in de Leemanszaal
12.30 uur: Lunch in ‘Het Pakhuis’ Doelensteeg  (2 min.lopen)
13.45 uur: Het middagprogramma is gewijd aan een parel van de dichtkunst: De Griekse dichter Konstantinos Kavafis ( 1863-1933), die put uit de rijke Griekse geschiedenis. Dr. Hero Hokwerda (UGr en UvA én vertaler) zal een lezing houden met als titel: ‘De grote Griekse wereld van Kavafis’
14.45 uur: pauze met koffie en thee. Daarna kunt u één van de afdelingen van het Rijksmuseum van Oudheden bezoeken
15.45 uur: Borrel
16.45 uur: Afsluiting

Kosten

Deelname aan deze dag is voor leden van de Vrienden van het Gymnasium (en eventueel hun partner) kosteloos. Van overige Introducés wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, tenzij ze lid worden.  Vergeet u  uw museumjaarkaart  niet!

Bereikbaarheid

Het Rijksmuseum van Oudheden  ligt ongeveer 12 minuten lopen van Centraal Station Leiden.

Van parkeerterrein Haagweg is er een gratis shuttle naar het Rapenburg en het museum ( 10 min.)

Opgave kan nog tot en met uiterlijk 16 juni 2023 op: info@gymnasiumnu.nl onder vermelding van naam en adres én Museumkaart of Vereniging Rembrandt-kaart ja/nee.

Een week voor aanvang ontvangt u  de vergaderstukken per e-mail.

KLASSIEKE REIS 2023

Het bestuur van de Vrienden van het Gymnasium streeft ernaar om jaarlijks voor haar leden (en hun partners) een klassieke reis te organiseren. Na eerdere succesvolle reizen naar de Peloponnesos, naar het Macedonische Noord- Griekenland en het Westen van het Griekse vasteland zal er bij voldoende deelname ook dit jaar in september (week 36/37, van woensdag 6 t/m woensdag 13 september) een reis onder leiding van bestuurslid en Griekenlandkenner Désiré de Rooij worden georganiseerd.

Dit jaar gaan we gedurende acht dagen naar Oost-Griekenland: van Athene, Boeotië, Thessalië naar Thessaloniki. We bezoeken uitgebreid de klassieke hoogtepunten en enkele klassieke minder bekende monumenten aan de Oostkust van Griekenland (waaronder rond het Olymposgebergte) en niet te vergeten Byzantijnse heiligdommen zoals de Meteora kloosters op de rotspieken van Kalambaka.

Kosten

De kosten voor de vlucht, hotels en vervoer binnen Griekenland bedragen met de sterk gestegen brandstof- en andere kosten circa € 1450,= (ticketkosten €20,= en toeslag voor éénpersoonskamer). Deze kosten zijn exclusief maaltijden en entrees tot musea en opgravingen. Het minimumaantal deelnemers is 12, het maximum 25. De organisatie van vlucht en hotels zal evenals vorige keren worden verzorgd door Labrys- Reizen in Nijmegen (aangesloten bij de SGR), sponsor/adverteerder van onze vereniging. Désiré de Rooij is uw reisleider en verzorgt de rondleidingen.

Aanmelden

U kunt zich nog opgeven door vóór 17 juni a.s. een e-mail te sturen naar Désiré de Rooij: dhs@dedero.nl. Vermeld uw naam, adres en geboortedatum, met hoeveel personen u wilt reizen, en ook graag uw telefoonnummer. Ook kunt u bellen naar: 06-24 86 77 53. Paspoortgegevens etc. volgen later.