Categorie archieven: Geen categorie

Waar vind je nog een goede leraar?

“Onderwijs kan niet compenseren wat er misgaat in de samenleving” schrijft Kitty Herweijer in de krant van 20 november ( AD). Een paar honderd jaar geleden schreef de beroemde filosoof Rousseau echter: “ L’education peut tout’, het onderwijs kan alles! Beide beweringen schieten tekort. Het onderwijs kan wel degelijk, in individuele gevallen, veel compenseren wat in de samenleving zonder onderwijs niet mogelijk zou zijn. Maar het onderwijs kan ook niet alles. Het kan in ieder geval niet iedereen een plaats aan de top geven.

Lees verder Waar vind je nog een goede leraar?

Langdurig opgeleid

Je leest de laatste tijd regelmatig over ‘de kloof’ die er zou bestaan tussen ‘hoger’ en ‘lager’ opgeleiden. Die groepen zouden steeds verder uit elkaar groeien en oorzaak kunnen worden van allerlei ongenoegen en frictie in de maatschappij. Sociologen en journalisten hebben voorlopig nog werk aan het onderzoeken en beschrijven van deze kloof. Ik denk dat de term ‘hoger’ opgeleid in het algemeen helemaal niet juist is. Men zou beter kunnen spreken van ‘langdurig’ opgeleid , dat geldt zeker voor driekwart van de studenten in h.b.o. en w.o.

Lees verder Langdurig opgeleid

KLASSIEKE REIS 2023

Het bestuur van de Vrienden van het Gymnasium streeft ernaar om jaarlijks voor haar leden (en hun partners) een klassieke reis te organiseren. Na eerdere succesvolle reizen naar de Peloponnesos, naar het Macedonische Noord- Griekenland en het Westen van het Griekse vasteland zal er bij voldoende deelname ook dit jaar in september (week 36/37, van woensdag 6 t/m woensdag 13 september) een reis onder leiding van bestuurslid en Griekenlandkenner Désiré de Rooij worden georganiseerd.

Dit jaar gaan we gedurende acht dagen naar Oost-Griekenland: van Athene, Boeotië, Thessalië naar Thessaloniki. We bezoeken uitgebreid de klassieke hoogtepunten en enkele klassieke minder bekende monumenten aan de Oostkust van Griekenland (waaronder rond het Olymposgebergte) en niet te vergeten Byzantijnse heiligdommen zoals de Meteora kloosters op de rotspieken van Kalambaka.

Kosten

De kosten voor de vlucht, hotels en vervoer binnen Griekenland bedragen met de sterk gestegen brandstof- en andere kosten circa € 1450,= (ticketkosten €20,= en toeslag voor éénpersoonskamer). Deze kosten zijn exclusief maaltijden en entrees tot musea en opgravingen. Het minimumaantal deelnemers is 12, het maximum 25. De organisatie van vlucht en hotels zal evenals vorige keren worden verzorgd door Labrys- Reizen in Nijmegen (aangesloten bij de SGR), sponsor/adverteerder van onze vereniging. Désiré de Rooij is uw reisleider en verzorgt de rondleidingen.

Aanmelden

U kunt zich nog opgeven door vóór 17 juni a.s. een e-mail te sturen naar Désiré de Rooij: dhs@dedero.nl. Vermeld uw naam, adres en geboortedatum, met hoeveel personen u wilt reizen, en ook graag uw telefoonnummer. Ook kunt u bellen naar: 06-24 86 77 53. Paspoortgegevens etc. volgen later.

Onvermogen

Met enige regelmaat ben ik de laatste tijd de term ‘bestuurlijk onvermogen” tegengekomen.
Het gaat dan meestal over falend overheidsbeleid van de laatste twintig jaar, zoals ten
aanzien van de aardbevingsproblemen in Groningen, het verwaarlozen van defensie, de
toeslagenaffaire, de fouten van de belastingdienst, de landbouwpolitiek, de opvang van
asielzoekers – het houdt maar niet op.
Maar het meest langdurig en hardnekkig zijn de fouten bij het ministerie van Onderwijs.

Lees verder Onvermogen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

JAARVERGADERING 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

De Vereniging Vrienden van het Gymnasium nodigt u uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering 2019.

Datum: zaterdag 15 juni 2019
Tijd: 11.00 uur – ca. 16.45 uur
Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Programma

11.00 inloop met koffie en thee
11.30 jaarvergadering in de Leemanszaal
12.30 lunch
13.30 middagprogramma – ‘Nagedachtenis aan prof.dr. Jaap Hemelrijk (1925-2018)’ lezing door dr. Geralda Jurriaans-Helle, conservator Klassieke Wereld van het Allard Pierson Museum Amsterdam, over ‘Narratieve aspecten van Griekse vaasschilderkunst’
14.30 pauze
14.45 bezoek aan één van de afdelingen van het Rijksmuseum van Oudheden
15.45 borrel
16.45 afsluiting

Bereikbaarheid

Het Rijksmuseum van Oudheden ligt ongeveer 12 minuten lopen van Centraal Station Leiden. Vanaf parkeerterrein Haagweg is er een gratis shuttle naar het Rapenburg en her museum (ca. 5 min.)

Kosten

Deelname aan deze dag is voor leden van de Vrienden (en eventueel hun partner) kosteloos.
Van overige introducé(e)s wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, tenzij men lid wordt. Vergeet
a.u.b. uw Museumkaart of Vereniging Rembrandt-kaart niet!

Opgave

Uiterlijk 7 juni 2019 op: info@gymnasiumnu.nl onder vermelding van naam en adres én
Museumkaart of Vereniging Rembrandt-kaart ja/nee.
Na opgave ontvangt u het definitieve programma en de vergaderstukken per e-mail.

AMPHORA XXXV.4 – december 2016

In het decembernummer staan o.a. de volgende artikelen

VERSLAG KLASSIEKE REIS NAAR MACEDONIË

Simon Veenman doet verslag van de reis in september 2016 en vermeldt en passant allerlei interessante zaken.

DE VIS

Gerard Bartelink schrijft ditmaal over de vis. De redactie voegt een authentiek Romeins visrecept toe. Misschien iets voor de feestmaand?

GYMNASIUM OP STRAAT

Een palindroom tref je soms zomaar ergens aan. Zag of kent u er een? En op straat zijn er ook voldoende kansen om iets tegen te komen, dat herinnert aan uw eigen gymnasiumtijd. Twee oproepen – beide voorzien van een aardig voorbeeld – om eens iets in te sturen voor publicatie in Amphora.

INTERVIEW MET MEINE FERNHOUT

Het Teylers Museum figureert in de debuutroman van Meine Fernhout. Met hem sprak René van Royen over de roman en het Haarlemse museum.

BIJZONDERE BOEKUITGAVE

Sophieke Nijhuis-Bouma bespreekt de recente heruitgave van een bijzonder boek: Metamorphosis insectorum Surinamensium (1705) van Maria Sibylla Merian.

GRIEKS, GRIEKS EN GRIEKS

René van Royen pleit ervoor gebruik te maken van het nieuw-Grieks om het klassieke Grieks makkelijker te leren.

PROJECT CAROLUS – VOORTGANG

Het vertalen van de kroniek van Einhard over leven en vooral werk van keizer Karel de Grote is zo goed als afgerond. Maar er is nog wel veel te doen.

EEN KUNDIGE VERTALING

Volgens Vivien Hargreaves getuigt de vertaling van Synesios van Kyrene: Dans die het heelal omkranst: Negen Hymnen aan de Ene door Piet Gerbrandy van kundigheid. Een uitgebreide bespreking.

ZIJN WE DAN ALLEMAAL GEK?

Anneke de Vries bespreekt het boek Filosofie van de waanzin van Wouter Kusters, met als ondertitel ‘fundamentele en grensoverschrijdende inzichten’. Kusters won met dit boek in 2015 de Socratesbeker. Een dikke pil van ruim 750 bladzijden, die wel wat van de lezer vergt om van kaft tot kaft te lezen.

MIJN DOCENT(E) KLASSIEKE TALEN

Berti Bik-Huls heeft dierbare herinneringen aan niet alleen haar docente Klassieke Talen op het gymnasium, maar ook aan haar collega-lerares Klassieke Talen en tweede corrector bij examens. En allemaal verenigd in een persoon: haar moeder.

SCHOLIERENPAGINA

René van Royen & Sunnyva van der Vegt bezochten in de zomer het renaissanceslot in Weikersheim, in de buurt van Frankfurt. En  werden er onverwachts onaangenaam verrast.

Algemene Ledenvergadering 2015

De Vereniging Vrienden van het Gymnasium nodigt al haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2015.

Informatie

Datum:            zaterdag 11 juli  a.s.
Tijd:                11.30 – 17.00 uur
Locatie:           Amsterdam, Allard Pierson Museum  Nina van Leerzaal.
Adres:             Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam
Toegang:         Indien u beschikt over een geldige Museumjaarkaart beschikt, neemt U deze dan mee t.b.v. entrée’s Museum en Paleis op de Dam. Indien niet dan komen deze kosten uiteraard voor rekening van de Vereniging.

Programma

11.00 uur        Ontvangst met koffie en thee

11.30 uur        Formele gedeelte jaarvergadering

12.15 uur        Bezoek aan de tentoonstelling ‘Griekse Collectie’

12.45 uur        Lunch

13.45 uur        Lezing ‘De klassieken als rode draad’ door kunsthistorica drs. Esther Uijtdehaage (Addisco Onderwijs). Deze lezing vormt een inleiding op het bezoek aan het Paleis op de Dam. Daarbij zal zij ingaan op de stadhuis- en paleisperiodes. Het hoofdthema van de lezing en de rondleiding is de herleving en doorwerking van de klassieke oudheid in het Paleis op de Dam.

14.30 uur        Wandeling naar Paleis op de Dam

14.45 uur        Rondleiding Paleis op de Dam door Esther Uijtdehaage en Casper Porton (Addisco Onderwijs)

15.45 uur        Einde bezoek Paleis op de Dam; teruglopen naar Allard Pierson Museum

16.00 uur        Borrel in Museumcafé Allard Pierson Museum

Bereikbaarheid

Openbaar Vervoer

Het Allard Pierson Musem is bereikbaar vanaf het Centraal Station met tram 4, 9, 16 en 24. Uitstappen halte: SPUI

Het museum is goed toegankelijk voor minder validen en beschikt over één invalidenparkeerplaats direct naast de ingang.

Auto

Op zaterdag met de auto naar het Centrum van Amsterdam reizen wordt dringend ontraden. Indien noodzakelijk, dan kunt u in de omgeving van het museum parkeren in de parkeergarages bij de Bijenkorf of de Stopera. Op zaterdag kunt u ook tegen het speciale tarief van € 10,- voor een hele dag (bij een minimale parkeerduur van 4 uur) parkeren in de garage van Prins & Keizer.

Adres: naast Prinsengracht 927 (hoek Vijzelstraat-Prinsengracht), 1017 HL Amsterdam. Tel: 020-4222009

U kunt ook gebruik maken van Park & Ride (P&R): dit zijn plaatsen waar u kunt parkeren voor 1 euro per 24 uur, om vanaf daar naar het centrum te reizen met het OV. Bijvoorbeeld: P&R Zeeburg (Ring-Oost afslag S114). Vandaar kunt u tram 26 nemen naar Centraal Station (vanaf daar:zie boven).

Aanmelden

Vóór 1 juli via: info@gymnasiumnu.nl of het contactformulier.
Wilt u daarbij aangeven of u in het bezit bent van een geldige Museumjaarkaart?

Kosten

Deelname aan deze dag is voor leden van de Vereniging Vrienden van het Gymnasium kosteloos. Na aanmelding ontvangt u voorafgaand de vergaderstukken.

Juryrapport Klassieke Olympiaden 2015

Grieks leerlingen

Het eerste slachtoffer van de Trojaanse Oorlog is niet Protesilaos, maar Ifigeneia. Wie kent het verhaal niet? Zij moet geofferd worden om de Griekse vloot te laten vertrekken, met gunstige winden achter roem, buit en Helena aan. Het jonge meisje wordt naar Aulis gelokt omdat ze denkt met Achilles te mogen trouwen, maar wordt een bruid van Hades. Ifigeneia toont zich een ware dochter van Hellas en laat zich – zoals het een offerdier betaamt – met volle instemming naar het altaar leiden. In een pijnlijk actuele monoloog verklaart ze van harte bereid te zijn te sterven in de strijd van west tegen oost. En op het cruciale moment wordt ze weggehaald door Artemis en verplaatst naar Tauris. Maar dat is een ander verhaal. Lees verder Juryrapport Klassieke Olympiaden 2015

Team van Haagse gymnasiaste wint 1000 euro in Franse radio quiz

Op donderdag 19 maart jl. namen elf leerlingen deel aan de opname van het Franse radioprogramma ‘Le jeu des 1000 euro’ bij de Alliance Française. Dit is een van de oudste radioprogramma’s in Frankrijk (begonnen als Cent mille francs par jour en sinds 1958 zes dagen per week uitgezonden op France Inter).
Het spel bestaat uit een serie vragen op het gebied van cultuur aan een team van twee kandidaten. Deze kunnen hiermee een geldbedrag behalen van uiteindelijk 1000 euro, wat de twee genoemde leerlingen ook lukte. Lees verder Team van Haagse gymnasiaste wint 1000 euro in Franse radio quiz