Vrienden van het Gymnasium

De vereniging Vrienden van het Gymnasium werd in 1980 opgericht om de dreigende teloorgang van het gymnasium een halt toe te roepen. Het doel van de vereniging was en is nog steeds de gymnasiale vorming in stand te houden en te bevorderen. Haar zorg geldt thans niet zozeer het voortbestaan van de opleiding als wel de steeds meer bedrijfsmatige wijze waarop het v.w.o. – waarvan het gymnasium deel uitmaakt – moet opereren, zulks ten nadele van kwaliteit en diepgang van het onderwijs. Het niveau van de centrale examens staat onder druk, de schoolonderzoeken veroorzaken grote verschillen tussen scholen en worden soms misbruikt. De Tweede Fase heeft bij lange na niet alle pretenties kunnen waarmaken, integendeel, voor een aantal vakken heeft ze geleid tot een ernstige verschraling van het onderwijs, niet het minst door veronachtzaming van de sleutelrol van de leraar. Ook de gymnasiale vorming is daardoor beperkt in haar mogelijkheden.

De vereniging ziet het als haar bescheiden taak deze ontwikkelingen te signaleren, o.a. in haar mededelingenblad Amphora, en te wijzen op de ernstige risico’s ervan. Zij wenst een maatschappelijke discussie te stimuleren en medestanders van het verenigingsstandpunt bijeen te brengen.

Het bestuur van de Vrienden van het Gymnasium bestaat momenteel uit:

  • Anton Spee (voorzitter & penningmeester)
  • Désiré de Rooij (vicevoorzitter & secretaris)
  • Casper Porton (webmaster)

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

GEZOCHT:
We zijn op zoek naar extra bestuursleden om de vereniging verder te  versterken, functies beter te verdelen en om bestuursleden die willen aftreden te kunnen vervangen.