Het marktmodel

Uit een enquête van BON blijkt dat vrij veel leraren regelmatig onder druk worden gezet door ‘leidinggevenden”, met name om cijfers te verhogen. Ja, hier botsen dus twee gezichtspunten. De schoolleiding wil – in het verdienmodel- zo mooi mogelijke resultaten om goed voor de dag te komen. De leraar wil eerlijk zijn ten opzichte van geleverde prestaties. Als die prestaties lager zijn dan de gestelde normen kan hij moeilijk een voldoende geven. Dat zou trouwens ook onbillijk zijn ten opzichte van de andere leerlingen. Ik lees niet dat er ook druk wordt uitgeoefend door de schoolleiding om strenger te beoordelen. Dat zou immers, gelet op de daling van het onderwijsniveau, een begrijpelijke reactie zijn.

Er deden 207 leden van BON mee aan het onderzoek en 77% zei soms of regelmatig onder druk gezet te worden door leidinggevenden. De enquête is beperkt van omvang en dat is wel jammer maar het resultaat is toch zorgelijk. Er zou namelijk uit kunnen blijken dat schoolleiding en leraren niet meer op één lijn zitten, dat ze tot verschillende kampen behoren.

Er is een tijd geweest dat de overheid voorstander was van kleine scholen in het voortgezet onderwijs. Zo had je dan in grote steden de eerste HBS, de tweede HBS, enz. Men vond 200 leerlingen wel een mooie omvang voor zo’n school, maar kleiner mocht ook. Gevolg was onder meer dat de rector of directeur ook zelf les gaf en vanzelfsprekend ‘collega’ was van de andere leraren.

De scholen hadden in die tijd leraarsvergaderingen waarin altijd gesproken werd over selectie en overgangsbeleid. De leraren waren weliswaar tamelijk autonoom in hun handelen maar als ze het te dol maakten kregen ze het niet alleen met de schoolleiding maar ook met hun collega’s aan de stok. En in de sectievergaderingen moest dan nader door de sectie bepaald worden wat redelijke eisen waren om te stellen aan de leerlingen.

Ik weet niet of er nog (kleine) scholen zijn die enigszins volgens dit model opereren. Veel scholen functioneren nu anders denk ik, er is weinig stabiliteit. Het verloop onder leraren is groot, veel nieuwelingen houden het al snel voor gezien, vertrek door overbelasting en teleurstelling komt veel voor en bekwame energieke lui zoeken soms hun heil in de particuliere sector. Het onderwijsveld is groot, op sommige plaatsen wordt goed en prettig gewerkt, maar er gaat ook veel fout. Eigenlijk veel te veel.

J.C. Traas