Het idealisme van Frans Bauer

De populaire zanger Frans Bauer bekommert zich om het lot van de laaggeletterden in ons land. Hij heeft dat van dichtbij meegemaakt omdat zijn ouders niet konden lezen en schrijven. ( BndeStem, 28 okt . 2023). Nu zet hij zich in, via de Stichting Lezen en Schrijven, voor het lot van de 2,5 miljoen laaggeletterde Nederlanders. “Het zijn er alleen maar meer geworden”, zegt hij. Hij vindt dat ook wel logisch: “In de bank zie je geen mensen meer, zelfs de pinautomaat is al een relikwie. Voor een afspraak in het ziekenhuis moet je je aanmelden bij een paal, spreekuren zijn tegenwoordig vaak online, ingewikkelde brieven komen per mail…Voor veel mensen zijn dat onmogelijke taken geworden, ik hoor zoveel schrijnende verhalen.” Hij heeft denk ik volkomen gelijk. De moderne maatschappij is een digitale maatschappij aan het worden – met zo weinig mogelijk contact van mens tot mens. De laaggeletterden zijn daar de dupe van maar ook enkele miljoenen ouderen die niet snel genoeg mee kunnen met de nieuwste ontwikkelingen. Zij willen gewoon vragen kunnen stellen aan mensen, niet aan robots.

De laaggeletterden zijn ook allemaal naar school geweest zou je denken. Waarom hebben ze daar dan niet leren lezen en schrijven? Een voor de hand liggende vraag die de laatste jaren wel vaker wordt gesteld. Laat duidelijk zijn dat voor de vrij grote groep van minder begaafden in onze samenleving het erg moeilijk is om te leren lezen en schrijven. Op de traditionele lagere school was het altijd, en terecht, de belangrijkste opgave om kinderen de basisvaardigheden bij te brengen. Met toewijding, geduld en ervaring probeerden de juffen en de meesters al hun leerlingen ‘geletterd” te maken. Het is namelijk een zeer belangrijk bezit – of gemis – voor het hele verdere leven. En als de school daarin tekort schiet, laakbaar tekort schiet, heeft ook de leerplicht, anders gesteld het leerrecht, gefaald.

Uit de ervaring van Frans Bauer blijkt hoe ernstig dat is, maar ook , gelukkig, dat men er naar kan streven het beter te doen. Het mag niet zo zijn dat degenen die zich wel goed weten te redden in de moderne kennismaatschappij, met een zelfvoldaan lachje voorbij gaan aan de anderen.

J.C. Traas