Grabbelton van oppervlakkigheid

Ik kijk regelmatig naar het t.v. Programma “De slimste mens’ en verbaas me dan vaak
over het gebrek aan algemene ontwikkeling van de deelnemers op ‘ouderwetse’ terreinen
als geschiedenis, aardrijkskunde, literatuur en godsdienst.
De voorzitter van de jury, Maarten van Rossem, krijgt altijd gelegenheid om enkele pittige
uitspraken te doen. Vorige week leverde hij commentaar op de studiekeuze van prinses
Amalia: Politics, Psychology, Law and Economics, aan de universiteit van Amsterdam.
Volgens van Rossem stelt dit ‘geen reet voor’. ‘Je moet natuurlijk wat, maar dit is een
pretpakket eerste klas. Het is een grabbelton van oppervlakkigheid in steenkolen -Engels.
Dit heeft geen bal met een academische studie te maken.”

Ik vrees dat van Rossem gelijk heeft. Het gaat hier om een soort politicologiestudie en die
stelt al veertig jaar bijna niets voor, evenals de studierichtingen van sociologie en
onderwijskunde. Niettemin voelen de beoefenaars zich nog wel superieur aan
afgestudeerden van lerarenopleidingen en ook dat geeft te denken. Bij voorbeeld, hoe wil
de minister het niveau van het leraarschap verbeteren!
Misschien kent u de uitdrukking: als iedereen op zijn tenen gaat staan, kan niemand verder
zien. Daar zou je tegenover kunnen stellen: als iedereen door de knieën gaat, kan iedereen
minder ver zien.
Het lijkt er soms op dat het onderwijsbeleid daar op gericht is. Het is jammer voor onze
prinses, want, zou je denken , die heeft recht op een excellente opleiding die bij haar status
past. Langzamerhand moet je je afvragen of die in Nederland nog te krijgen is.

J.C. Traas