Vreemde conclusie

In NRC Handelsblad van 25 augustus noemt de columniste Rosanne Herzberger het gevaarlijk dalen van de vaccinatiegraad in Nederland als een voorbeeld van de toegenomen ontwikkeling van de Nederlanders…´de maatschappelijke ontwikkeling die de vaccinatieweigeraars voortbrengt:  dat is de enorme toename  van geëmancipeerde hoogopgeleide burgers die niet meer alles klakkeloos aannemen en zich overal mee bemoeien.´

Mevr Herzberger beweert dus dat er een enorme toename is van hoogopgeleide burgers. Ik meen dat zij dat verkeerd ziet: er is een enorme toename  van burgers die langdurig in het onderwijs hebben gezeten maar het is zeer de vraag of ze daarmee ‘hoog’ opgeleid zijn. Een vereiste om ‘hoogopgeleid’ te worden is dunkt mij een hoge begaafdheid. Nou ja, zoveel hoogbegaafden zijn er gewoon niet. De aanduiding ‘hoogopgeleid’ is bedrieglijk evenals de vroegere slogan ‘hoger onderwijs voor velen’.

De huidige situatie in het Nederlandse onderwijs is het gevolg van het handelen  van Nederlandse politici en bestuurders die erin geslaagd zijn het onderwijs grootschalig en massaal te maken. Dat dit ten koste zou gaan van het onderwijsniveau hebben zij op de koop toe genomen. Het onderwijs is langduriger geworden, minder eisen stellend, minder breed, minder kritisch, en dat was onvermijdelijk. Ik denk dat een flink deel van de hoger opgeleiden van nu minder goed in staat is een maatschappelijke kwestie als de vaccinatie te beoordelen als de vroegere m.u.l.o. gediplomeerden. Die hadden een prima basiskennis maar wisten ook dat je soms gebruik moet maken van de kennis van experts.

Misschien kan mevr Herzberger het artikel van Bastiaan Bommelje ( in NRC Handelsblad van 27 april j.l.) nog eens nalezen. Die daarin onder meer de Onderwijsinspectie aanhaalt die spreekt over ‘neergang’, ‘afglijden’ en ‘gebrek aan intellectuele inhoud’. Het voorbeeld van de vaccinatie is eerder híervan een illustratie dan van meer geëmancipeerde hoogopgeleide burgers.

Echt, het aantal jaren dat men op school heeft gezeten in Westerse landen zegt vaak verbazend weinig. Wij vinden minstens de helft van de Amerikanen heel dom – maar ze hebben echt langdurig op school gezeten. De uitdrukking ‘more means less’ lijkt op zijn plaats. Het aanbieden of opleggen van onderwijs leidt niet als vanzelf tot meer kennis of ontwikkeling.

J.C. Traas