Taboe

De kranten hebben volop aandacht voor het onderwijs. Zo stond er afgelopen zaterdag 14 september een groot artikel in BNde Stem met de pakkende kop: ‘Lerarentekort nekt kind’.

Uit een enquête van CNV onderwijs onder leraren en directeuren blijkt dat men van mening is  dat het kennisniveau van leerlingen bij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen achteruit gaat. Het voortgezet onderwijs komt daardoor ook op achterstand: ‘Verwachte voorkennis ontbreekt. Er is een lager niveau qua begrip en toepassing bij opdrachten.’

Uiteraard wordt door het CNV met beschuldigende vinger gewezen naar de minister. Er moeten ‘snelle investeringen’ komen in de salarissen en vermindering van de werkdruk.

Ik heb al eens eerder opgemerkt dat het niet voldoende is om een aantal inderhaast opgeleide jongeren en zijinstromers de scholen in te sturen in de verwachting dat daarmee alles goed komt. Om het eens ouderwets te zeggen: rust, reinheid en regelmaat vormen mèt vakkennis de basis van goed onderwijs.

Daar komt nog iets bij – iets wat vooral in het voortgezet onderwijs van essentieel belang is maar waarover meestal gezwegen wordt. Dat is de kwestie van het orde houden. Ja, dat bestaat nog steeds

De actrice Carine Crutzen zegt over haar vak:’ acteren is sowieso je begeven in een wereld die niet veilig is.’( BNde Stem 14 september).

Zo is het ook voor de beginnende leraar. En die ervaart ook dat hoe onordelijker de omgeving is waarin hij terecht komt, hoe moeilijker het is om staande te blijven. 

Er zijn daardoor veel uitvallers. Dus een eventuele toevloed van met spoed opgeleide leraren en zijinstromers heeft niet per se een gunstig effect. De onrust wordt er door vergroot en er ontstaan nog meer lacunes in de kennisopbouw.

En uiteraard, juist de kinderen uit milieus die al een achterstand hebben, worden het meest gedupeerd. 

De komende jaren zal blijken of lager en voortgezet onderwijs voldoende veerkracht hebben om het tij te keren. Het ziet er niet goed uit.

J.C. Traas