Inleveren

Hugo Borst en Carin Gaemers zetten zich sinds 2016 in om verbeteringen aan te brengen
in de ouderenzorg. Aanvankelijk leken ze succes te hebben maar op dit moment zijn ze
tamelijk gedesillusioneerd. De bureaucratie is gigantisch. Gaemers zegt: ‘Er werken 1,4
miljoen mensen in de zorg maar daarvan zijn er zo’n 400.000 verpleegkundigen of
verzorgenden. In de zorg gaat zo veel geld om dat niet ten goede komt aan de mensen die
hulp vragen.’ ( BNdeStem van 1 oktober).

Het is begrijpelijk dat ik nu wil vragen hoeveel mensen er in het onderwijs werken en ook
wil weten hoeveel mensen zich daar ophouden die niet daadwerkelijk voor de klas staan.
Toevallig wordt in hetzelfde nummer van hetzelfde blad een interview afgedrukt met een
man die meer dan vijftig jaar in het onderwijs werkzaam is geweest. Dhr. Hendrikse is
leraar geweest, rector en voorzitter van het College van Toetsen en Examens. Hij meent
dat de leraar en het onderwijs de afgelopen decennia sterk aan kwaliteit hebben ingeleverd.
Hij zegt daarover o.m.: ‘De school lijkt wel business geworden. Er wordt afgerekend. Het
gaat om instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen. Alles wat er gebeurt wordt
gemonitord. Alsof het een productieproces is.’
Hij zegt ook: De leraar heeft een nevengeschikte positie gekregen.”
Nou, wat mij betreft had hij beter kunnen spreken van ‘een ondergeschikte positie.
Maar hij maakt het enigszins goed door te stellen dat we terug moeten naar een school
waar de leraar de eerste viool speelt. Hij heeft ook een idee om de opleidingen beter te
maken: hij zou opleidingen op landelijk niveau willen instellen die hij Rijksacademie voor
leraren zou willen noemen: die moeten ontwikkeld worden vanuit de beroepsgroep zelf
met steun vanuit de academische wereld.
Ik weet niet of dit idee praktisch uitvoerbaar is maar het wijst in ieder geval in de goede
richting. Leraren moeten een opleiding achter de rug hebben die voldoet aan landelijke en
controleerbare eisen. Dat is mogelijk , het heeft ook bestaan, namelijk voor de jaren
zeventig van de vorige eeuw.
Er moeten ook hoge eisen gesteld worden: het vak is al moeilijk genoeg, als je eraan moet
beginnen zonder goede opleiding is het helemaal niet te doen.
Bovendien, wie niet stevig in zijn schoenen staat als leraar is ook zwak ten opzichte van
bestuurders, voorlichters en bureaucraten.
Als er eindelijk eens grote schoolmaak is gehouden wordt het perspectief dadelijk beter!

J.C. Traas