Het spoor terug

Het is onder politici een tijd lang mode geweest om te zeggen dat er meer geld
moest komen voor het onderwijs, met de bedoeling dat daardoor het onderwijs
ook beter zou worden. Op die manier kregen de onderwijzers in het
basisonderwijs een aardige salarisverhoging. Maar ja, het zijn toch grotendeels
dezelfde mensen, dus die konden niet aanstonds beter lesgeven.

Er zijn nu alarmerende berichten dat een derde van de basisscholen geen kans
ziet de leerlingen behoorlijk te leren lezen. Het rekenen zal ook wel niet erg
goed zijn. Grote aantallen leerlingen blijven daardoor ‘laaggeletterd’ en lopen
ook vast in het beroepsonderwijs omdat ze de instructies die ze in hun vak nodig
hebben, niet kunnen lezen.

Aan de ‘onderkant’ gaat het niet goed maar evenmin aan de bovenkant. Zeer
veel studenten zijn gestressed, ze kunnen het allemaal niet bijbenen en zijn bang
dat ze hun studieschulden straks niet terug zullen kunnen betalen. Ik hoorde ook
al weer een bericht dat er gepleit wordt voor ‘selectie aan de poort’.

En door BON wordt bericht over plannen voor een nieuw of verbeterd
curriculum. Je zou zeggen, het moet niet gekker worden.

Weet ik het dan beter? Ik denk het wel. Mijn advies is: volg het spoor terug.
Terug naar de tijd dat de onderwijzers nog hoogopgeleid waren en gerespecteerd
werden. Met de duidelijke opdracht en het vaste voornemen om de
basisvaardigheden door al hun leerlingen te laten leren. Ze functioneerden
meestal heel goed, ook zonder de hulp van onderwijskundigen of betwetende
moeders.

In het voortgezet onderwijs en in het hoger en universitair onderwijs zijn de
twee grootste kwalen de grootschaligheid en de autonomie van de bestuurders.
Daardoor gaan veel te veel jongelui te lang door met studeren ook al is het
rendement gering. Het is daarbij ironisch dat de beste leerlingen en studenten
ondertussen tekort gedaan wordt. Zij krijgen minder breed en minder diepgaand
onderwijs dan ze zouden aankunnen

Ook hier geldt dat als je wilt weten hoe het beter kan: Volg het spoor terug!

J.C. Traas