Dilemma

Het lukt niet om het tekort aan onderwijzers in het basisonderwijs weg te werken. Het streven om de kwaliteit van de studenten te verbeteren door het verplicht stellen van toelatingstoetsen  voor studenten die bijv. geen aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek in hun pakket hadden, leidt tot minder aanmeldingen, een kwart van de studenten haalde de laatste jaren die toelatingstest niet, en voor geschiedenis zakte zelfs meer dan 30 procent ( BNDe Stem van 1 augustus).

Waar zijn nu de onderwijskundigen, de inspecteurs, de bestuurders, de Raden, de politici? Wat zich nu afspeelt was al jaren voorzien en wat gebeurt er? Het draait alleen maar verder in de soep.

Minister Slob heeft vorig jaar een poging gedaan om het beroep aantrekkelijker te maken door een flinke salarisverhoging maar dat zet ook geen zoden aan de dijk. Het gaat niet alleen om aantallen, het gaat ook om het niveau. Wat de onderwijzers nu bereiken op het punt van basiskennis van hun leerlingen  is vaak zeer teleurstellend, dat bleek onlangs nog. Grote aantallen leerlingen verlaten het basisonderwijs als laaggeletterden, dat wil zeggen, ze kunnen nauwelijks lezen en schrijven. De kansenongelijkheid wordt vergroot ook al omdat kinderen uit bevoorrechte milieus hun voorsprong vergroten door naar ‘betere’ scholen te gaan en extra lessen te nemen.

Het is triest, ook voor de wèl bekwame idealisten in het onderwijs die het tij niet kunnen keren.

Ongetwijfeld zullen er nu stemmen opgaan om de toelatingseisen voor de pabo te versoepelen. Als je het makkelijker maakt krijg je in ieder geval meer mensen voor de klas, zal men zeggen. Ja, en dan? Nog meer incompetente onderwijzers, nog meer slecht onderwijs?

Nee, deze onderwijsproblematiek, evenmin als die van het voortgezet onderwijs, laat zich niet zomaar oplossen. Men heeft er decennia over gedaan om wat een gezond lichaam was, met veel reserve en weerstand, te infecteren en te verzwakken. Het lijkt haast onmogelijk om dat te regenereren.

De heelmeesters die zich toe nu toe hebben gepresenteerd zijn in ieder geval volkomen ongeschikt om iets te  bereiken.

 

J.C. Traas