Goed onderwijs maakt verschil

Sedert het aftreden van het kabinet Den Uyl (1973 – 1977), wat in feite tevens het einde van de middenschoolplannen toen betekende , is zeker wel twintig keer opnieuw gepleit voor de invoering van de, of een, middenschool.

Het heeft weinig zin met die pleitbezorgers in discussie te gaan: ze blijven zeggen dat er te vroeg en verkeerd geselecteerd wordt in het onderwijs, dat de sociale ongelijkheid door het huidige systeem wordt vergroot, enz.

Dat is allemaal niet veel anders dan vijftig jaar geleden. Het zou daarom voor de hand liggen om die interessante periode van middenschoolplannen en experimenten nog eens nader te bekijken.

Dan zou men zien dat die tijd eigenlijk uitermate gunstig was voor het invoeren van de middenschool. Er was een stevige politieke basis: de ‘spreiding van kennis, inkomen en macht’ stond op de agenda en er was een begaafde pleitbezorger in de persoon van minister van Kemenade, er waren enthousiaste volgelingen, ook in de pers.

De opleiding van onderwijzers en leraren was in die tijd degelijk en breed, de status van het beroep was aanzienlijk. Onder de jonge leraren waren er vrij veel die, naar de trant der tijd, ‘progressief” waren.

Je zou zeggen, er was een uitstekende gelegenheid om te gaan werken aan die middenschool. Toch werd het geen succes. Helemaal niet zelfs. Niettemin, het ideaal leeft nog: ‘hope springs eternal’.

In de Volkskrant van 11 juni wordt Louise Elffers geïnterviewd, die een boek heeft geschreven met de titel ‘Onderwijs maakt het verschil – kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs’, en die ook weer met het idee komt middels een soort middenschool de selectie uit te stellen, omdat die immers ten nadele is van de lagere milieus.

De eerste vraag die ik wil stellen dan is of mevrouw ook zelf werkzaam is in het onderwijs of tot voor kort geweest? Ik bedoel voor de klas, full-time? Is ze op de hoogte van het tijdverlies in lager en voortgezet onderwijs, door slechte lesmethoden, door uitvallende lessen, door incompetentie, door ( in de weg lopende) managers en adviseurs, door gebrek aan motivatie? Weet ze dat allemaal niet? In zo’n rammelend systeem wordt er natuurlijk niet goed geselecteerd.

In de tijd van de hoofdonderwijzer met dertig jaar ervaring kon je uitgaan van een goed gefundeerd advies, ook omdat de situatie in het voortgezet onderwijs veel stabieler was. Het is echt geen wonder dat ouders nu zoeken naar scholen die het een beetje beter doen dan de middelmaat. Ook omdat de inspectie nalatig is geweest zijn de verschillen groot en ouders reageren daarop.

Scholen worden bekostigd en bestuurd als ondernemingen en letten niet zozeer op kwaliteit als wel op ‘output’. Vandaar die grote scholen, die enorme organisaties in het hoger onderwijs die meer en meer studenten trekken, ook uit het buitenland. Dit kan niet goed blijven gaan zou ik denken. Ik vermoed dat er een overproductie komt van ‘hoger opgeleiden’ die eigenlijk niets kunnen en een onderproductie aan echte vakmensen. Mevr. Elffers denkt blijkbaar dat hoger opgeleiden ook in de toekomst makkelijk een goed betaalde baan zullen vinden. Daarom is die route havo-vwo toch zo aantrekkelijk. Maar dit verwachte perspectief kan wel eens gaan tegenvallen. En een middenschool invoeren zal ook niet helpen.

Maar wat wel helpt is : beter onderwijs geven, de kwaliteit verbeteren. Dat is blijkbaar hoognodig.

J.C. Traas