Gedachten over een samengaan V.v/h.G. en NKV

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering 2018 is het idee geopperd om de mogelijkheden te onderzoeken om te fuseren met het NKV.

Uitgangspunten:

 • De leden hebben dezelfde belangstelling: de Klassieke Oudheid.
 • Beide zijn een solide vereniging qua financiën en ledental.
 • Beide hebben een goed verenigingsblad.
 • Samengaan is op dit moment niet urgent.
 • De <Statutaire> doelen blijven gehandhaafd.
 • Beide verenigingen stellen een commissie aan van 3 leden (dus 6 leden) die samen de <on>mogelijkheden van een samengaan onderzoekt.
 • Het samengaan KAN een FUSIE inhouden, maar KAN ook een intensieve samenwerking zijn.
 • Ook een nieuwe vereniging waarin beide in opgaan is te overwegen.
 • In een later stadium dient ook de VCN hierbij betrokken te worden.
 • Het onderzoek kan en mag enige jaren duren.

Doel:

 • Onderzoeken of een samengaan de kracht <intern en extern> van beide versterkt, zowel om de <statutaire> doelstellingen te effectueren als om de functies in de beide Besturen te specialiseren.
 • Extern kan één grote groep meer invloed uitoefenen op de publieke opinie en op de overheid.
 • Dit geldt vooral voor het behoud van het Grieks en van überhaupt de gymnasium-afdelingen in het VWO.

Overweging waarom dit voorstel:

 • Gezien de leeftijdsopbouw van het ledenbestand is het te verwachten, dat het aantal leden mettertijd slinkt en daarmee ook de kracht om de eigen doelen na te streven.
 • In de huidige situatie hebben beide verenigingen nog de <mens>kracht om tot een vorm van samengaan te komen.
 • Het 3e doel (zie boven) is WEL urgent. Het probleem is complex en wordt veroorzaakt door veel factoren, zowel vanuit het Ministerie als vanuit de maatschappij. De scholen, die onderling concurreren om zoveel mogelijk leerlingen, worstelen zelf met het probleem en het gymnasium op het VWO komt nauwelijks nog boven.
 • Vandaar de optie om de VCN te interesseren tot een vorm van samenwerken.