Certamen Septentrionale op de Lindenborg

Wat was het woensdag 11 februari op de Lindenborg een inspirerende en intellectueel uitdagende dag! Voor alweer de vierde keer werd daar de Noordelijke Vertaalwedstrijd Grieks en Latijn voor gymnasiasten uit de bovenbouw gehouden. Er kwamen van 17 verschillende scholen uit de drie Noordelijke provincies ruim 70 leerlingen uit vijfde en zesde klassen, samen met hun ca. 30 docenten klassieke talen.

Prof. dr. Harder en prof. dr. Nauta van de RUG brachten zelf de gesloten envelop met De Teksten en lichtten hun keuze kort toe voor het front van een overvolle gymzaal in examenopstelling. Voor Grieks kwam de passage uit de “Cyropaedia” van Xenophon (6,4,2-3), over de opvoeding van koning Cyrus. Het pars Latijn was van Ovidius, uit de “Fasti” (4.833-848), waarin hij een eigen insteek kiest voor het verhaal van de stichting van Rome en de rol van de broers Romulus en Remus.

Terwijl de leerlingen vertaalden en daarbij slechts geluiden van omslaande woordenboekblaadjes en een enkel kuchje lieten horen, volgden de collega’s elders in de school een workshop over Homerus of Plinius, de eindexamenauteurs van dit cursusjaar. Op het moment van hereniging, rond lunchtijd, schoven de intellectueel gevoede docenten aan bij hun na-analyserende leerlingen om gezamenlijk met de correctiemodellen in de hand de eerste indrukken te bespreken. Geschrokken geschreeuw of spetterende lachsalvo’s vertelden waar het wat minder goed was gegaan…

Meteen aansluitend aan de Italiaanse lunch volgde voor allen een sprankelende workshop Levend Latijn door Casper Porton van Addisco. Even wennen, dat Latijn meer is dan pietepeuterig puzzelen. Hoezo dode taal? Klassiek Latijn kan ook gewoon gesproken worden! Na het losmaken van de spieren als fysieke antwoorden op Latijnse bevelen, begaven de docenten zich naar het filosofisch symposium o.l.v. filosoof Frank Dost om gezamenlijk van gedachten te wisselen over de actualiteit van de klassieken en maakten de leerlingen zich op voor de pubquiz met het schoolteam.

Intussen had men met 12 collega’s de correctie allang gestart, want alles moet klaar op dezelfde dag. Daar, in splendid isolation, geen tijd voor gein, geen gezellig gezamenlijk gesprek maar noest gezwoeg, stevig strepen en alternatieven afwegen tot het uur U.

Gelukkig kwamen de leerlingen er zonder kleerscheuren vanaf bij de pubquiz, die dit jaar voor het eerst een volgens sommige evaluatieformulieren gevaarlijk sportelement bevatte. De schoolteams die er met een bekertje, een bloemetje en de eeuwige roem vandoor gingen, waren:

  1. Maartens College, Haren
  2. Bornego College, Heerenveen
  3. CS Vincent van Gogh, Assen

Bij de vertalingen werden bij tijden hilarische fouten gemaakt, die in de feestspeech kort werden aangestipt. Al met al valt het nog helemaal niet mee een kloppende tekst te produceren…! Bij Grieks konden maximaal 44 punten gehaald worden. Vijfdeklassers scoorden gemiddeld 18,2 punten en zesdeklassers 21,2 punten. Bij Latijn, met een maximum van 50 punten, versloegen de vijfdeklassers nota bene de zesdeklassers: 29,5 tegenover 26 punten gemiddeld! De beste vertalers kregen een prijscertificaat, een bos bloemen en een cadeaubon. Voor de eersteprijswinnaars was er bovendien een gouden lauwerkrans en een boekenpakket van uitgeverij Eisma. Ze staan op de foto samen met hun trotse docent.

Uitslagen Grieks:

  1. Steven Klinkenberg (klas 6, 37 pnt., rsg de Lindenborg, Leek)
  2. Martin Bourgonje (klas 5, 35 pnt., Stedelijk gymnasium Piter Jelles, Leeuwarden)
  3. Sander Andela (klas 6, 32 pnt., Magister Alvinus, Sneek)

Uitslagen Latijn:

  1. Amber-Sarai Stalman (klas 5, 43 pnt., Hondsrugcollege, Emmen)
  2. Christiaan van den Berg (klas 6, 41 pnt., Maartens College, Haren)
  3. Emma Witteveen (klas 5, 40 pnt., Stedelijk gymnasium Piter Jelles, Leeuwarden)

Alle vertalers kregen hun gecorrigeerde vertaling terug en bovendien een nummer van Amphora, het blad van de Vereniging Vrienden van het Gymnasium (VVvhG) en een in het Grieks of Latijn gesteld certificaat om de herinnering aan de vertaaldag tot in lengte van jaren levend te houden. Het Certamen Septentrionale wordt gesponsord door de Vereniging Classici Nederland, de VVvhG, uitgeverijen Primavera Pers, Eisma, Hermaion en Staal&Roeland, door Addisco Onderwijs en door onze vaste vergaderlocatie, restaurant het Land van Kokanje in Groningen.

Zie ook de fotoimpressie van deze dag!