Scholae Latinae op het Cygnus

Op vrijdag 27 maart 2015 vindt voor de tweede keer een bijzonder evenement plaats op het Cygnus Gymnasium: de zogeheten Scholae Latinae. Enkele tientallen Cygnianen uit het 1e t/m het 6e leerjaar krijgen die gehele dag Latijnse les in het Latijn.

Ook leerlingen van o.a. het Ignatius, het Vossius en het Stedelijk gymnasium Arnhem zijn uitgenodigd deel te nemen aan deze dag die wordt georganiseerd in samenwerking met Athenaeum Illustre, Addisco Onderwijs en Accademia Vivarium Novum te Rome.De docenten zullen tijdens deze lessen geen Nederlands spreken, al was het maar omdat een aantal docenten afkomstig is uit Spanje, Italië en Bulgarije. Ergo tantum Latine!

Na de ervaringen en evaluaties van vorig jaar is het programma aangepast, maar de opzet is grotendeels hetzelfde: wennen aan luisteren en spreken in het Latijn, het lezen van een verhaal en daarover praten in het Latijn zonder het te vertalen naar een andere taal en het opvoeren van kleine scènes en het zingen van Latijnse liedjes.
Iedere groep zal bovendien een les ‘levend Grieks’ krijgen: je leert Grieks terwijl de docent uitsluitend Grieks spreekt en het schriftelijk materiaal ook uitsluitend Grieks bevat.

De deelnemende leerlingen aan de Scholae Latinae op 27 maart krijgen daarmee een ware primeur: zij zullen de allereersten zijn in Nederland die op deze manier Grieks krijgen in het Grieks. En ja, dat is allemaal klassiek Grieks!