Het kalf laten verdrinken

De kranten kwamen met het bericht dat de Inspectie van het Onderwijs de noodklok luidt omdat het mis gaat met de taal-  reken- en maatschappelijke vaardigheden van leerlingen.

De inspectie doet bij monde van de inspecteur-generaal of ze heel alert is ten aanzien van de problemen in het onderwijs: ‘in  2016 maakten wij daar al voor het eerst melding van’. Nee maar! Het onderwijs zit al veel langer in de versukkeling, al zeker 30 jaar. En het is zonder meer schandalig dat de inspectie al niet veel eerder gewaarschuwd heeft. Maar nee, de inspectie liep heel braaf aan de leiband van foute bewindslieden en onderwijskundigen, stelde de toestand mooier voor dan die was en had in haar midden ook steeds minder mensen  met brede en recente ervaring in de onderwijspraktijk. En nu zijn ze dus wakker! Al die tijd gedaan of er niets aan de hand was. En wat zien ze nu? Het funderend onderwijs is geen degelijk gebouw meer maar toont veel kenmerken van een ruïne.

Daarom is het zo krankjorem dat de Onderwijsraad nu voorstelt om een verlengde brugperiode, zeg maar een middenschool, in te voeren. Je gaat toch niet bouwen op een ruïne?

Historisch besef is ook afwezig. Zelfs toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw het politieke klimaat gunstig was voor van Kemenade c.s. en het basisonderwijs nog heel degelijk, werd het niets met die middenschool.

In zeker opzicht had het ‘drijven’ naar dit schooltype zelfs het tegenovergestelde effect: zieltogende gymnasia kregen weer meer leerlingen en werden populair en dat is tot op heden het geval. 

Wat de inspectie en de onderwijsraad niet doorhebben is dat goed onderwijs de kansenongelijkheid niet vergroot. Slecht onderwijs doet dat wel en daarom floreren al die bijlesinstituten – en ja, die zijn niet kosteloos.

Als je zorgt dat de kwaliteit van het onderwijs goed is: wat ook betekent dat  dat leerlingen hard moeten werken – dan zal de roep om extra bijlessen vanzelf afnemen.

En dan, neem eindelijk de stem van de leraren serieus zoals die o.a. door BON wordt verwoord.

De inspectie heeft nu een stap op de goede weg gezet maar dient, gelet op haar verleden, met argwaan te worden bekeken. De Onderwijsraad heeft zichzelf het zoveelste brevet van onvermogen gegeven en kan nu echt beter opgeheven worden.

J.C. Traas