Gebrek aan kennis

Voor wie het nog niet wist: de politieke partijen die het tien, twintig, kortom de laatste vijftig jaar voor het zeggen hadden in ons land en dus ook verantwoordelijk waren voor het onderwijsbeleid zijn nu zo veel kleiner geworden dat ze geen rol van betekenis meer kunnen spelen. In de NRC van 27 maart wordt aan de vroegere partijleider van de PvdA en oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, gevraagd hoe hij over de situatie denkt.

Terugblikkend zegt hij over Joop den Uyl: ‘Het ging Joop den Uyl om het eerlijk delen  van kennis, macht en inkomen. Dat trok mij als jonge sociaal-democraat al enorm aan. Je kunt zeggen dat het bij kennis is gelukt, in mijn tijd studeerde alleen nog maar de elite. Maar het is niet gelukt bij de verdeling arm-rijk.’

Nu even opletten! Job Cohen is 73 jaar en hij was dus 25 toen het roemruchte kabinet den Uyl ( 1973-1977) aantrad. Het is beslist niet juist dat, toen hij eind jaren zestig ging studeren, alleen nog maar de “elite” ging studeren. Die doorbraak was al begonnen vóór  de invoering van de Mammoetwet in 1968. Het hoger onderwijs groeide zienderogen en de studentenvakbeweging was op veel plaatsen zeer actief. Studiebeurzen en studieleningen waren ruimschoots beschikbaar.

Wat er na het optreden van het kabinet den Uyl  plaats vond was niet het spreiden van kennis maar het verdunnen van kennis door het versmallen en verkorten van de opleidingen, door het terugbrengen van het aantal lessen, door het verzwakken van de lerarenopleidingen en het aanpassen van de exameneisen. Het resultaat van dit alles is o.a. door BON, in het Vakblad van 2020, in kaart gebracht. Op veel punten schiet het onderwijs schrikbarend tekort zodat je moet spreken van een gebrek aan kennis dat gespreid wordt.

Er is wel talent, in alle lagen van de bevolking, maar het wordt onvoldoende gevoed, te weinig aangemoedigd, te weinig gekoesterd, in ieder geval niet door de ‘gewone’ opleidingen in ons land.

Het leek er even op dat een dubbeltje een kwartje kon worden – maar die tijd ligt al weer achter ons: de devaluatie is in volle gang.

J.C. Traas