Certamen Septentrionale 2019

Voor alweer de achtste keer stroomde de Lindenborg vol vreemd volk uit Friesland, Groningen, Drenthe en er kwam zelfs een handvol uit Overijssel voor de Dag der Dagen voor noordelijke gymnasiasten uit klas 5 en 6: de onderlinge krachtmeting wie het best en het mooist een tekst klassiek Grieks of klassiek Latijn kan omzetten in acceptabel Nederlands. Voor Grieks moest gezwoegd worden op een passage, gekozen uit het werk van Chariton, die verhaalt over twee prachtige mensen van hoge komaf die door de goden Eros en Aphrodite op “toevallige” wijze samengebracht worden. Voor Latijn knaagde men de pennen stuk op een passage uit het werk van retoricaleraar Quintilianus die mijmert over waar de beste plaats is om te schrijven.

Volgens traditie werden de teksten uitgekozen door de faculteit klassieke talen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ruurd Nauta tekende voor Latijn, Jacqueline Klooster voor Grieks en de annotaties bij de teksten kwamen van de hand van Remco Regtuit. Ook traditioneel intussen is het feit dat deze wedstrijd gesponsord wordt: door vakverenigingen, te weten de Vereniging Classici Nederland, ADDISCO en de Vereniging Vrienden van het Gymnasium; door uitgevers, namelijk Eisma, Hermaion, Staal&Roeland en Primavera;  door reisorganisatie Labrys en, uiteraard, door de Lindenborg. Hierdoor blijft het deelnamegeld voor leerlingen en docenten slechts 10 euro voor een dag met alles erop en eraan!

Het vertaalfeest begon met een dansoefening onder leiding van dansers van het NNT, zodat niet alleen fysiek maar ook geestelijk de spieren los raakten en gereed voor de KanjerKlus. Na de vertaling opnieuw tijd voor beweging met levend scrabble in estafettevorm in de razendsnel tot gymzaal teruggetoverde vertaalzaal. In de middag stonden drie verschillende onderdelen op het programma:

  • De Correctie van de vertalingen, waarvoor jaar in jaar uit zich collega-classici vrijwillig opgeven;
  • De alcoholvrije Pubquiz voor schoolteams, een test van de kennis der klassieken met zowel serieuze als ludieke vragen;
  • Het Symposium voor collega’s, met deze keer als gast filosoof en publicist Ger Groot.

De dag verliep voortreffelijk, de correctie vlotte goed en de pubquiz smeedde de zielen aaneen in competitie en concentratie, waarbij het Esdalcollege er met de eerste prijs vandoor ging. Bij de vertaling Grieks haalden de leerlingen gemiddeld 28,2 van de 50 punten binnen, bij het dodelijke tekstje Latijn kwam met tot een gemiddelde van 21,2 punten.

Winnaars Grieks: 1) Eline van der Horst (WLG, 43 pnt); 2) Pascalle van Setten (Esdalcollege, 42 pnt); Eline van Aalderen (Praedinius, 38 pnt).

Winnaars Latijn: 1) Jacobien Taheij (Praedinius, 43 pnt.); 2) Tristan van der Voet (Praedinius, 40 pnt.); Ate de Jong (Singelland, 39 pnt.).

Volgend jaar weer!

Geschreven door Anneke de Vries