Betreurenswaardig

Wie herinnert zich nog dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 met slechts een klein verschil werden gewonnen door Donald Trump? De tegenkandidaat, Hillary Clinton, had uitstekende kwalificaties maar ze kon niet op tegen de brutale populariteit van Trump. Trump kon rekenen op een groot aantal minder goed opgeleide Amerikanen die zijn grofheden wel konden waarderen.

Hillary Clinton gebruikte op een gegeven moment het woord ‘deplorables’ om deze aanhangers van Trump te benoemen. Dat betekent zoveel als ‘die betreurenswaardig zijn’. Dat werd haar niet in dank afgenomen, maar toch. Er is in de V.S. een vrij grote groep burgers die maar weinig van het onderwijs heeft geleerd en bereid is allerlei ongefundeerde beweringen te geloven. Maar Amerika heeft al heel lang een uitgebreid onderwijsstelsel dat bijna iedereen in staat zou moeten stellen de basisvaardigheden meester te worden. Maar dat gebeurt blijkbaar toch niet.

En in Nederland, zoals wij ondertussen weten, ook niet. Daarom verbaasde het mij dat onze minister-president, in een interview waarin de bekende grote politieke mislukkingen werden genoemd, meldde dat er ook een heleboel dingen goed gingen in ons land, bij voorbeeld het onderwijs. O ja? Ik ga nu niet de hele lijst lijst behandelen van o.m. de slecht opgeleide onderwijzers en leraren, van schoolverlaters die nauwelijks kunnen lezen , schrijven en rekenen, van uitvallende lessen , van ergerlijke bureaucratisering. Nee, ik wil het erover hebben dat ook het hoger onderwijs in de loop van de jaren enorm heeft ingeboet in breedte en diepgang. Dat betekent dat vooral de alfa vakken het zwaar te verduren hebben gehad in de loop van de onderwijsvernieuwingen: geschiedenis en de talen.

Dat BON zich zeer inspant om een eind te maken aan de verengelsing van ons universitair onderwijs is volkomen terecht. Maar mag ik er ook op wijzen dat de moderne vreemde talen die traditioneel in het Nederlandse onderwijspakket zaten, nu bijna geheel verdwenen zijn uit de onderwijsbagage van academici? Nederland heeft zich in het onderwijs arm vernieuwd. Je zou denken dat dit ook maatschappelijke gevolgen moet hebben. Aan de onderkant waar steeds meer mensen niet mee kunnen in de moderne maatschappij maar ook aan de bovenkant waar de voorsprong die wij vroeger hadden, verloren is gegaan. Dat is zeker betreurenswaardig.

J.C. Traas