Alle berichten van Webmaster

Minder kans?

Het afgelopen jaar was er een interessante artikelenserie in de Volkskrant: honderdjarigen die geïnterviewd werden. Uiteraard kwam de vraag meestal aan de orde wat zij indertijd na de lagere school gingen doen en meestal was de reactie dat zij geen verdere opleiding konden volgen: ‘Ik had een goed verstand maar ik mocht niet doorleren, daar was geen geld voor’, of ‘ik moest meehelpen op de boerderij of in het bedrijf van mijn vader”.

Lees verder Minder kans?

Falend beleid

Ik zal niet de eerste zijn die verbaasd is over het sterk wisselend overheidsbeleid van de
laatste decennia. Of het nu om gezondheidszorg, asielbeleid, landbouwpolitiek, defensie of
energievoorziening gaat – en er zijn nog wel meer terreinen aan te wijzen-, onze overheid
is voortdurend bezig de koers te verleggen of terug te draaien.
Wat twintig of dertig jaar geleden verstandige beslissingen leken blijken nu grote nadelen
met zich mee te brengen.

Lees verder Falend beleid

Inleveren

Hugo Borst en Carin Gaemers zetten zich sinds 2016 in om verbeteringen aan te brengen
in de ouderenzorg. Aanvankelijk leken ze succes te hebben maar op dit moment zijn ze
tamelijk gedesillusioneerd. De bureaucratie is gigantisch. Gaemers zegt: ‘Er werken 1,4
miljoen mensen in de zorg maar daarvan zijn er zo’n 400.000 verpleegkundigen of
verzorgenden. In de zorg gaat zo veel geld om dat niet ten goede komt aan de mensen die
hulp vragen.’ ( BNdeStem van 1 oktober).

Lees verder Inleveren

Verplichting tegenover de samenleving

‘En, zoals de meningsvorming in Nederland altijd verloopt, is iedereen vergeten wat men
er een tijdje geleden van vond.’
Aldus een opmerking van Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant in een
artikel van 10 september. Het is inderdaad verbazingwekkend hoe snel de meningen over
‘grote’ onderwerpen kunnen veranderen, vooral na de Russische inval In Oekraine. Mensen
willen de open haard weer gaan stoken , de kolencentrales laten doorgaan en de
kerncentrales openhouden en uitbreiden, meer geld uitgeven aan defensie, enz.

Lees verder Verplichting tegenover de samenleving

Algemene Ledenvergadering 2022

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022
Thema “Paus Adrianus VI en de vroegmoderne tijd”.

Uitnodiging

De Vereniging Vrienden van het Gymnasium nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2022.

Datum: Zaterdag 3 september 2022;
Tijd: 11:00 – 16:45 uur
Locatie: Grachtenzaal van het Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 3512 PH Utrecht.

Programma

11.00 Inloop met koffie en thee
11.30 Algemene ledenvergadering
12.30 Lunch
13.45 Start middagprogramma met als thema: ‘Enkele aspecten van Homeros’ Troje’
14.00 Lezing door dr. Ernst van den Hemel, senior onderzoeker bij de KNAW:

Plat én verheven? Religie en ‘populaire cultuur’ in de vroegmoderne tijd”.

Er bestaat een neiging om hedendaagse opvattingen over religie te projecteren op het verleden. Wanneer we kijken naar grote figuren uit de vroegmoderne tijd, of het nu gaat over Calvijn, Luther of paus Adrianus, richten we ons vaak op de grote, intellectuele zaken en maken we onderscheid tussen verheven zaken en bijzaken. Toch waren in de vroege zestiende eeuw de scheidslijnen tussen zaak en bijzaak, tussen ernst en ‘populaire’ cultuur niet altijd duidelijk of vanzelfsprekend. Door beter te begrijpen hoe vermeende hoog- en laagcultuur elkaar beïnvloedden krijgen we beter zicht op belangrijke ontwikkelingen in het verleden en in wat voor wereld deze ontwikkelingen plaatsvonden.
Aan de hand van een aantal voorbeelden uit muziek, beeldende kunst en theater wordt in deze lezing verkend wat de meerwaarde is van het meenemen van (ogenschijnlijk) lagere vormen van vermaak bij ons begrip van het verleden.

14.30 Pauze
14.45 Bezoek aan detentoonstelling ‘Paus Adrianus VI – wereldleider uit Utrecht’
15.45 Borrel
16.45 Afsluiting

Bereikbaarheid

Het Museum Catharijneconvent ligt ongeveer 18 minuten lopen van Centraal Station Utrecht. Of bus 2 (ringlijn Museumkwartier) vanaf perron A2 aan de centrumzijde van Utrecht Centraal Station. Vanaf Parkeergarage Springweg is het 10 minuten lopen.

U kunt ook gebruik maken van P+R. Voor € 5,00 kunt u een hele dag op een P+R-locatie parkeren en met het OV heen en weer naar het centrum reizen. . 

Kosten

Deelname aan deze dag is voor leden van de Vrienden van het Gymnasium (en eventueel hun partner) kosteloos. Van overige Introducé(e)s wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, tenzij ze lid worden. Vergeet u uw museumjaarkaart niet?

Opgeven kan via een mail naar info@gymnasiumnu.nl

Grabbelton van oppervlakkigheid

Ik kijk regelmatig naar het t.v. Programma “De slimste mens’ en verbaas me dan vaak
over het gebrek aan algemene ontwikkeling van de deelnemers op ‘ouderwetse’ terreinen
als geschiedenis, aardrijkskunde, literatuur en godsdienst.
De voorzitter van de jury, Maarten van Rossem, krijgt altijd gelegenheid om enkele pittige
uitspraken te doen. Vorige week leverde hij commentaar op de studiekeuze van prinses
Amalia: Politics, Psychology, Law and Economics, aan de universiteit van Amsterdam.
Volgens van Rossem stelt dit ‘geen reet voor’. ‘Je moet natuurlijk wat, maar dit is een
pretpakket eerste klas. Het is een grabbelton van oppervlakkigheid in steenkolen -Engels.
Dit heeft geen bal met een academische studie te maken.”

Lees verder Grabbelton van oppervlakkigheid

Onvermogen

Met enige regelmaat ben ik de laatste tijd de term ‘bestuurlijk onvermogen” tegengekomen.
Het gaat dan meestal over falend overheidsbeleid van de laatste twintig jaar, zoals ten
aanzien van de aardbevingsproblemen in Groningen, het verwaarlozen van defensie, de
toeslagenaffaire, de fouten van de belastingdienst, de landbouwpolitiek, de opvang van
asielzoekers – het houdt maar niet op.
Maar het meest langdurig en hardnekkig zijn de fouten bij het ministerie van Onderwijs.

Lees verder Onvermogen

Goed onderwijs maakt verschil

Sedert het aftreden van het kabinet Den Uyl (1973 – 1977), wat in feite tevens het einde van de middenschoolplannen toen betekende , is zeker wel twintig keer opnieuw gepleit voor de invoering van de, of een, middenschool.

Het heeft weinig zin met die pleitbezorgers in discussie te gaan: ze blijven zeggen dat er te vroeg en verkeerd geselecteerd wordt in het onderwijs, dat de sociale ongelijkheid door het huidige systeem wordt vergroot, enz.

Dat is allemaal niet veel anders dan vijftig jaar geleden. Het zou daarom voor de hand liggen om die interessante periode van middenschoolplannen en experimenten nog eens nader te bekijken.

Lees verder Goed onderwijs maakt verschil

Duur doekje voor het bloeden

Dat het slecht gaat met het onderwijs is geen nieuws, in het bijzonder met het basisonderwijs. Te veel leerlingen beheersen, na tien jaar onderwijs, de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen, niet voldoende. Dat is al geruime tijd zo en dat is natuurlijk zeer ongewenst: er is leerplicht maar er is ook leerrecht en als het onderwijs dat niet kan waarmaken is dat schadelijk, niet alleen voor de gedupeerde  leerling, maar ook voor de samenleving als geheel. Immers, als de burgers dom gehouden worden is dat niet alleen slecht voor de economische ontwikkeling maar ook voor de democratie, die het moet hebben van kritische en mondige burgers.

Lees verder Duur doekje voor het bloeden