AMPHORA XXXV.4 – december 2016

In het decembernummer staan o.a. de volgende artikelen

VERSLAG KLASSIEKE REIS NAAR MACEDONIË

Simon Veenman doet verslag van de reis in september 2016 en vermeldt en passant allerlei interessante zaken.

DE VIS

Gerard Bartelink schrijft ditmaal over de vis. De redactie voegt een authentiek Romeins visrecept toe. Misschien iets voor de feestmaand?

GYMNASIUM OP STRAAT

Een palindroom tref je soms zomaar ergens aan. Zag of kent u er een? En op straat zijn er ook voldoende kansen om iets tegen te komen, dat herinnert aan uw eigen gymnasiumtijd. Twee oproepen – beide voorzien van een aardig voorbeeld – om eens iets in te sturen voor publicatie in Amphora.

INTERVIEW MET MEINE FERNHOUT

Het Teylers Museum figureert in de debuutroman van Meine Fernhout. Met hem sprak René van Royen over de roman en het Haarlemse museum.

BIJZONDERE BOEKUITGAVE

Sophieke Nijhuis-Bouma bespreekt de recente heruitgave van een bijzonder boek: Metamorphosis insectorum Surinamensium (1705) van Maria Sibylla Merian.

GRIEKS, GRIEKS EN GRIEKS

René van Royen pleit ervoor gebruik te maken van het nieuw-Grieks om het klassieke Grieks makkelijker te leren.

PROJECT CAROLUS – VOORTGANG

Het vertalen van de kroniek van Einhard over leven en vooral werk van keizer Karel de Grote is zo goed als afgerond. Maar er is nog wel veel te doen.

EEN KUNDIGE VERTALING

Volgens Vivien Hargreaves getuigt de vertaling van Synesios van Kyrene: Dans die het heelal omkranst: Negen Hymnen aan de Ene door Piet Gerbrandy van kundigheid. Een uitgebreide bespreking.

ZIJN WE DAN ALLEMAAL GEK?

Anneke de Vries bespreekt het boek Filosofie van de waanzin van Wouter Kusters, met als ondertitel ‘fundamentele en grensoverschrijdende inzichten’. Kusters won met dit boek in 2015 de Socratesbeker. Een dikke pil van ruim 750 bladzijden, die wel wat van de lezer vergt om van kaft tot kaft te lezen.

MIJN DOCENT(E) KLASSIEKE TALEN

Berti Bik-Huls heeft dierbare herinneringen aan niet alleen haar docente Klassieke Talen op het gymnasium, maar ook aan haar collega-lerares Klassieke Talen en tweede corrector bij examens. En allemaal verenigd in een persoon: haar moeder.

SCHOLIERENPAGINA

René van Royen & Sunnyva van der Vegt bezochten in de zomer het renaissanceslot in Weikersheim, in de buurt van Frankfurt. En  werden er onverwachts onaangenaam verrast.