Word lid…

…dan steunt u onze doelstellingen (‘het in stand houden en stimuleren van de gymnasiale opleiding’) en ontvangt u vier maal per jaar het blad Amphora.

Zie ook: Contributie

Gegevens lid

Dhr./Mevr.

Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

IBAN

Telefoonnummer

E-mail (verplicht)

Geeft zich tot wederopzegging op als lid van de Vereniging Vrienden van het Gymnasium.

Geeft toestemming voor automatische incasso van de verschuldigde contributie en ontvangt daarvoor een gratis exemplaar van het Goden-ABC.

Eventuele opmerkingen of vragen