Contributie lidmaatschap

Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor het lidmaatschap van onze Vereniging de contributies zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 2014:

Contributie

Voor leden woonachtig in NEDERLAND:

 • gewoon lid dat geen incassomachtiging heeft afgegeven:
  € 20,- per jaar
 • gewoon lid dat incassomachtiging heeft afgegeven:
  € 19,- per jaar
 • seniorlid:
  € 15,- per jaar
 • juniorlid:
  € 10,- per jaar

Voor leden woonachtig in het BUITENLAND:

 • gewoon lid dat geen incassomachtiging heeft afgegeven:
  € 35,- per jaar
 • gewoon lid dat incassomachtiging heeft afgegeven:
  € 30,- per jaar
 • seniorlid:
  € 30,- per jaar
 • juniorlid:
  € 20,- per jaar

Nadere uitleg

 • De contributie voor buitenlandleden is hoger vanwege veel hogere portokosten;
 • Een junior-lid is aan het begin van het contributiejaar 27 jaar of jonger blijkens onze administratie.
 • Een senior-lid is is aan het begin van het contributiejaar 65 jaar of ouder blijkens onze administratie.
 • Lidmaatschappen voor het leven worden niet meer uitgegeven.
 • Leden wier geboortedatum in onze administratie ontbreekt, worden beschouwd al gewoon lid.